ไวร์เมช /ตะแกรง เหล็ก Wire Mesh สำเร็จรูป ราคาพิเศษ คุณภาพมาตรฐาน มอก.

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

 

ตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช (Wiremesh) เกิดจากการนำลวดเหล็กมาสานเชื่อม เป็นลายตาข่ายสี่เหลี่ยม
มีขนาดลวดเหล็กและความกว้างช่องตาข่าย ต่างๆให้เลือกใช้ตามความต้องการ