ยิปซั่มบอร์ดตราช้าง (SCG) พลัส ขอบลาด หนา 9 มม.

แผ่นยิปซัม

  • สินค้าราคาโครงการ จัดส่งทั่วประเทศ
  • ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ จำนวน และพื้นที่จัดส่งสินค้า
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า