เจ้าของโครงการ

 • ติดตามความคืบหน้าใกล้ชิด แบบไม่ต้องเข้าไซต์
 • ตรวจสอบประวัติงานก่อสร้างย้อนหลัง
 • สื่อสารกับผู้ออกแบบและผู้รับเหมาจากภาพ 360 องศาที่หน้างาน

ผู้ออกแบบ สถาปนิก / วิศวกร

 • ตรวจงานใกล้ชิดเพิ่มความมั่นใจ
 • ตอบปัญหา RFI ชัดเจน ลดงานเอกสาร
 • เทียบภาพ  Render กับภาพงานจริงแบบ
  360 องศา

ผู้รับเหมา

 • ประหยัดเวลาถ่ายรูป ทำรายงาน Progress
  รายวัน-รายสัปดาห์
 • ควบคุมคุณภาพภายในไซต์และประสานงานกับสำนักงานใหญ่ให้เห็นภาพเดียวกัน
 • สร้างความมั่นใจให้เจ้าของงาน ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

กล้องถ่ายภาพ 360°

X

=

VIRTUAL SITE TOUR

เมื่อเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 360° เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานในไซต์ก่อสร้าง

ติดตามความคืบหน้าก่อสร้าง | ควบคุมคุณภาพ | ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 360° เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานในไซต์ก่อสร้าง

ติดตามความคืบหน้าก่อสร้าง | ควบคุมคุณภาพ | ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

บริหาร-หน้างาน-ก่อสร้าง

ภาพไซต์ก่อสร้างเสมือนจริง 360°

กำหนดตำแหน่งบน Floor Plan

ดูสภาพไซต์ย้อนหลังเปรียบเทียบช่วงเวลา

สื่อสารภายในไซต์ส่งภาพ 360° ให้ลูกค้า

เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาก่อสร้าง ชั้นนำ
วางใจใช้บริการ มากกว่า 150 ไซต์ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด

บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด

บริษัท ครีฟูล อินทีเรีย จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด

360 athena siam limited

บริษัท อธีนา สยาม จำกัด

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล

Paperspace Thailand

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด

บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด

บริษัท เรือนเดิม เรียลเอสสเตท จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเวอร์ เฮ้าส์ (ไทยแลนด์)

เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ชั้นนำ
วางใจใช้บริการ มากกว่า 150 ไซต์ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด

บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด

บริษัท ครีฟูล อินทีเรีย จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด

360 athena siam limited

บริษัท อธีนา สยาม จำกัด

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล

Paperspace Thailand

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด

บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด

บริษัท เรือนเดิม เรียลเอสสเตท จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเวอร์ เฮ้าส์ (ไทยแลนด์)

ยกระดับการให้บริการ เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า

ทัวร์บนผังโครงการ

เดินดูไซต์เสมือนจริง ก้ม เงย ซูมเข้าออกได้ด้วยภาพ 360° ที่อ้างอิงกับ Floor Plan ตรวจงานได้ง่ายขึ้น

ให้การตรวจงานไม่ใช่แค่เรื่องหน้าไซต์

Mark จุดที่ต้องการสื่อสาร พร้อมติด Tag บอกสถานะ และแนบรูปเพิ่มเติมได้ 

พูดคุยในภาพเดียวกัน

เชิญผู้เกี่ยวข้อเข้าร่วมโครงการ แสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ แท็กผู้เกี่ยวข้อง พร้อมดูได้ว่ามีการแสดงความคิดเห็นที่จุดใดจากแผนผัง

เปรียบเทียบช่วงเวลา

ย้อนดูความคืบหน้า เห็นภาพเดียวกันแต่คนละช่วงเวลาได้ง่ายขึ้น ล็อกหน้าจอให้อยู่ในมุมเดียวกันแค่เพียงคลิก ตรวจสอบผลงานย้อนหลัง ช่วยทำ As-Built Drawing 

ดูภาพรวม

ดูผ่าน Project Dashboard รวบรวมข้อมูลการใช้ BUILK360 ของโครงการเอาไว้ที่เดียว เลือกช่วงเวลาได้ตั้งแต่รายวันจนถึงตลอดระยะเวลาการสร้างของโครงการ

ให้เอกสารเป็นเรื่องง่าย

ด้วย Collaboration Report ใช้เป็นข้อมูล ประกอบเอกสารหน้างานได้ง่าย ๆ ไม่ต้องเสียเวลา รวบรวมข้อมูลใหม่

เก็บ แชร์ ติดตามสถานะ ไฟล์เอกสาร

รวบรวมทุกไฟล์เอกสาร จากจุดต่างๆบน Floor Plan ไว้บนคลาวด์ ติดตามสถานะเอกสาร และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ช่วยจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

แจ้งเตือนทุกการอัปเดต

เมื่อมีการอัปเดตทัวร์บนโครงการ หรือมีการคอมเมนต์ ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน E-Mail และ LINE Notify ทันที

ยกระดับการให้บริการ เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า

ทัวร์บนผังโครงการ

เดินดูไซต์เสมือนจริง ก้ม เงย ซูมเข้าออกได้ด้วยภาพ 360° ที่อ้างอิงกับ Floor Plan ตรวจงานได้ง่ายขึน

ให้การตรวจงานเป็นเรื่องง่าย

Mark จุดที่ต้องการสื่อสาร พร้อมติด Tag บอกสถานะ และแนบรูปเพิ่มเติมได้

พูดคุยในภาพเดียวกัน

เชิญผู้เกี่ยวข้อเข้าร่วมโครงการ แสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ แท็กผู้เกี่ยวข้อง พร้อมดูได้ว่ามีการแสดงความคิดเห็นที่จุดใดจากแผนผัง

เปรียบเทียบช่วงเวลา

ย้อนดูความคืบหน้า เปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา ตรวจสอบผลงานย้อนหลัง ช่วยทำ As-Built Drawing

ดูภาพรวม

ดูผ่าน Project Dashboard รวบรวมข้อมูลการใช้ BUILK360 ของโครงการเอาไว้ที่เดียว เลือกช่วงเวลาได้ตั้งแต่รายวันจนถึงตลอดระยะเวลาการสร้างของโครงการ

ให้เอกสารเป็นเรื่องง่าย

ด้วย Collaboration Report ใช้เป็นข้อมูล ประกอบเอกสารหน้างานได้ง่าย ๆ ไม่ต้องเสียเวลา รวบรวมข้อมูลใหม่

เก็บ แชร์ ติดตามสถานะ ไฟล์เอกสาร

รวบรวมทุกไฟล์เอกสาร จากจุดต่างๆบน Floor Plan ไว้บนคลาวด์ ติดตามสถานะเอกสาร และแจ้งเตือน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ช่วยจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

แจ้งเตือนทุกการอัปเดต

เมื่อมีการอัปเดตทัวร์บนโครงการ หรือมีการคอมเมนต์ ระบบจะแจ้งเตือน ผ่าน E-Mail และ LINE Notify ทันที

ราคาเริ่มต้นต่อโครงการ S PACK รองรับพื้นที่ 0 – 500 ตร.ม. 2,500 บาท/เดือน

ดูรายละเอียดค่าบริการเพิ่มเติม