เจ้าของโครงการ

  • ติดตามความคืบหน้า บริหารงานก่อสร้าง แบบไม่ต้องเข้าไซต์
  • ตรวจสอบประวัติงานก่อสร้างย้อนหลัง
  • สื่อสารกับผู้ออกแบบและผู้รับเหมาจากภาพ 360 องศาที่หน้างาน ให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง

ผู้ออกแบบ สถาปนิก / วิศวกร

  • ตรวจงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดเพิ่มความมั่นใจ
  • ตอบปัญหา RFI ชัดเจน ลดงานเอกสาร
  • เทียบภาพ  Render กับภาพงานจริงแบบ 360 องศา

ผู้รับเหมา

  • ประหยัดเวลาถ่ายรูป ทำรายงาน Progress รายวัน-รายสัปดาห์
  • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และประสานงานกับสำนักงานใหญ่ให้เห็นภาพเดียวกัน
  • สร้างความมั่นใจให้เจ้าของงาน ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ


มั่นใจด้วย โครงการก่อสร้าง กว่า 240 ไซต์

ที่ใช้ระบบ BUILK360 ตรวจงานไซต์ก่อสร้าง

ลงทะเบียนรับสิทธิ นัดสาธิตโปรแกรม ฟรี

กล้องถ่ายภาพ 360°

X

ภาพ 360°

=

VIRTUAL SITE TOUR

เมื่อเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 360° เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานในไซต์ก่อสร้าง

ติดตามความคืบหน้าก่อสร้าง | ควบคุมคุณภาพ | ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 360° เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานในไซต์ก่อสร้าง

ติดตามความคืบหน้าก่อสร้าง | ควบคุมคุณภาพ | ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

ภาพไซต์ก่อสร้างเสมือนจริง 360°

กำหนดตำแหน่งบน Floor Plan

ดูสภาพไซต์ย้อนหลังเปรียบเทียบช่วงเวลา

สื่อสารภายในไซต์ส่งภาพ 360° ให้ลูกค้า

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และ Developer ชั้นนำ
วางใจใช้บริการ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

 

ผู้รับเหมา

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบงานก่อสร้าง

BAUEN by SCG

บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

ตรวจงานก่อสร้าง

บริษัท เลโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบงานก่อสร้าง

บริษัท บดินทร์ชาภา อาร์คิเต็คส์ จำกัด

บริษัท เดอะ คอนสตรัคชั่น ทีม จำกัด

ตรวจงานก่อสร้าง

บริษัท เจริญวิภาค จำกัด

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบงานก่อสร้าง

บริษัท หนึ่งเก้าเก้าห้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบงานก่อสร้าง

บริษัท ศุภวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด

บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอนแทรคติ้ง จำกัด

ตรวจงานก่อสร้าง

บริษัท ฟาร์มคาเฟ่โฮม จำกัด

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์/เจ้าของโครงการ

บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีซี แอสเซท แพลนท์ จำกัด

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด

บริษัท วินน์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เรือนเดิม เรียลเอสสเตท จำกัด

ผู้ออกแบบ / ตกแต่งภายใน

บริษัท ออร์บิทดีไซน์ จำกัด

บริษัท ครีฟูล อินทีเรีย จำกัด

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบงานก่อสร้าง

บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบงานก่อสร้าง

บริษัท กิจดี ดีไซน์ จำกัด

Paperspace Thailand

ที่ปรึกษา/อื่นๆ

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบงานก่อสร้าง

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด

เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ชั้นนำ
วางใจใช้บริการ มากกว่า 200 ไซต์ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด

บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ครีฟูล อินทีเรีย จำกัด

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด

360 athena siam limited

บริษัท อธีนา สยาม จำกัด

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท กาญวริญ เอสเตท จำกัด

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

หจก. สิริมงคลพร๊อพเพอร์ตี้

Paperspace Thailand

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด

บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด

บริษัท เรือนเดิม เรียลเอสสเตท จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเวอร์ เฮ้าส์ (ไทยแลนด์)

อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล

ยกระดับการให้บริการ เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า

ทัวร์บนผังโครงการ

ตรวจงานก่อสร้าง ด้วยการเดินดูไซต์เสมือนจริง ก้ม เงย ซูมเข้าออกได้ ด้วยภาพ 360° ที่อ้างอิงกับ Floor Plan ช่วยควบคุมเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ตรวจงานได้ง่าย สื่อสารแบบมีหลักฐาน

Mark จุดที่ต้องการสื่อสาร พร้อมติด Tag สถานะ Pass/Fail และแนบรูป เอกสารเพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนในการสื่อสาร ย้อนกลับมาดูได้ง่าย ตรวจงานก่อสร้าง อย่างเป็นระบบ

พูดคุยในภาพเดียวกัน

เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ แสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ Tag ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมดูได้ว่ามีการแสดงความคิดเห็นที่จุดใดจากแผนผัง ลดความผิดพลาดจากการทำงาน ไม่หลุดทุก progress งานก่อสร้าง

เปรียบเทียบช่วงเวลา

ย้อนดูความคืบหน้า เห็นภาพเดียวกันแต่คนละช่วงเวลาได้ง่ายขึ้น ล็อกหน้าจอให้อยู่ในมุมเดียวกันแค่เพียงคลิก ตรวจสอบผลงานย้อนหลัง ช่วยทำ As-Built Drawing  ผ่าน ซอฟต์แวร์ตรวจสอบงานก่อสร้าง 

ดูภาพรวม

ดูผ่าน Project Dashboard รวบรวมข้อมูลการใช้ BUILK360 ของโครงการ เอาไว้ที่เดียว Project Tracking ครอบคลุม เลือกช่วงเวลาได้ตั้งแต่รายวัน จนถึงตลอดระยะเวลาการสร้างของโครงการ ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลส่วนต่างๆ

ให้เอกสารเป็นเรื่องง่าย

ด้วย Collaboration Report ใช้เป็นข้อมูลประกอบเอกสารหน้างานได้ง่าย ๆ ไม่ต้องเสียเวลา รวบรวมข้อมูลใหม่ ตรวจงานก่อสร้าง ผ่าน ซอฟต์แวร์ตรวจสอบงานก่อสร้าง 

เก็บ แชร์ ติดตามสถานะ ไฟล์เอกสาร

รวบรวมทุกไฟล์เอกสาร จากจุดต่างๆบน Floor Plan ไว้บนคลาวด์ ติดตามสถานะเอกสาร และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ช่วยจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

แจ้งเตือนทุกการอัปเดต

เมื่อมีการอัปเดตทัวร์บนโครงการ หรือมีการคอมเมนต์ ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน E-Mail และ LINE Notify ทันที

ยกระดับการให้บริการ เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า

ทัวร์บนผังโครงการ

เดินดูไซต์เสมือนจริง ก้ม เงย ซูมเข้าออกได้ ด้วยภาพ 360° ที่อ้างอิงกับ Floor Plan ช่วยควบคุมเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ให้การตรวจงานเป็นเรื่องง่าย

Mark จุดที่ต้องการสื่อสาร พร้อมติด Tag สถานะ Pass/Fail และแนบรูป เอกสารเพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนในการสื่อสาร ย้อนกลับมาดูได้ง่าย

พูดคุยในภาพเดียวกัน

เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ แสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ Tag ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมดูได้ว่ามีการแสดงความคิดเห็นที่จุดใดจากแผนผัง ลดความผิดพลาดจากการทำงาน

เปรียบเทียบช่วงเวลา

ย้อนดูความคืบหน้า เห็นภาพเดียวกันแต่คนละช่วงเวลาได้ง่ายขึ้น ล็อกหน้าจอให้อยู่ในมุมเดียวกันแค่เพียงคลิก ตรวจสอบผลงานย้อนหลัง ช่วยทำ As-Built Drawing

ดูภาพรวม

ดูผ่าน Project Dashboard รวบรวมข้อมูลการใช้ BUILK360 ของโครงการ เอาไว้ที่เดียว เลือกช่วงเวลาได้ตั้งแต่รายวัน จนถึงตลอดระยะเวลาการสร้างของโครงการ ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลส่วนต่างๆ

ให้เอกสารเป็นเรื่องง่าย

ด้วย Collaboration Report ใช้เป็นข้อมูล ประกอบเอกสารหน้างานได้ง่าย ๆ ไม่ต้องเสียเวลา รวบรวมข้อมูลใหม่

เก็บ แชร์ ติดตามสถานะ ไฟล์เอกสาร

รวบรวมทุกไฟล์เอกสาร จากจุดต่างๆบน Floor Plan ไว้บนคลาวด์ ติดตามสถานะเอกสาร และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ช่วยจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

แจ้งเตือนทุกการอัปเดต

เมื่อมีการอัปเดตทัวร์บนโครงการ หรือมีการคอมเมนต์ ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน E-Mail และ LINE Notify ทันที

ราคา เป็นไปตามลักษณะโครงการ

*สามารถติดต่อเพิ่มเติมผ่านทีมงาน

”ลงทะเบียนรับสิทธิ