Slide background

บิลค์ สังคมคุณภาพของธุรกิจ ก่อสร้าง

โปรแกรมควบคุมต้นทุนงาน ก่อสร้าง

Cost Control

เว็บไซต์สำเร็จรูป เพื่อธุรกิจ ก่อสร้าง

Company Profile

icon-site-walk

แอปพลิเคชันสื่อสาร

ประสานงานหน้าไซท์

Site Walk

icon-deal

วัสดุก่อสร้างราคาถูก

สำหรับสมาชิก

YELLO Smart Purchase

สนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพของผู้รับเหมา โดย

กิจกรรมสำหรับสมาชิก

ดูกิจกรรมทั้งหมด

คุยกับสมาชิกบิลค์ – Construction United

รวมบทสัมภาษณ์ทั้งหมด

สำหรับ เจ้าของโครงการ ค้นหา ผู้รับเหมา

BUILK Contractor Request

บริการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างสำหรับเจ้าของโครงการ รายชื่อผู้รับเหมาที่มีความชำนาญ และระบบจัดอันดับ จากฐานข้อมูผู้รับเหมาบิลค์ กว่า 10,000 รายทั่วประเทศ แค่ระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน ระบบจะแนะนำผู้รับเหมาก่อสร้างที่เหมาะกับงานของคุณ ภายใน 48 ชั่วโมง

ธุรกิจก่อสร้างดีๆ รวมอยู่ที่นี่

BUILK Connect

รวมรายชื่อธุรกิจก่อสร้างสมาชิกบิลค์ : ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ผลิต-จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา เจ้าของโครงการ ผู้บริหารอาคาร ฯลฯ

บทความบริหารธุรกิจก่อสร้าง

รวมบทความบริหารธุรกิจก่อสร้างทั้งหมด