สนใจบริการ BUILK360

นัด DEMO ฟรี


เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะ

” BUILK360 ” ระบบตรวจไซต์ก่อสร้าง

ติดตามความคืบหน้าก่อสร้าง | ควบคุมคุณภาพ | ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

บริหาร-หน้างาน-ก่อสร้าง

        ระบบที่ช่วยให้เห็นภาพรวมความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง แบบ 360 องศา สามารถดูได้เป็นแบบ Virtual Tour เป็นเครื่องมือสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเห็นภาพเดียวกัน ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล และดูข้อมูลย้อนหลัง

กรอกข้อมูลลงทะเบียน

*กรุณาอย่าปิดหน้านี้จนกว่าจะขึ้นข้อความ “ส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว”