ระบบ-CRM-CoverJUBILI by BUILK ระบบ CRM สำหรับบริหารทีมขายแบบ B2B

เพราะ JUBILI by BUILK ถูกออกแบบให้เป็นโปรแกรม CRM สำหรับธุรกิจ B2B ทุกฟีเจอร์จะเข้ามาช่วยการจัดการข้อมูลขององค์กรคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการติดต่อและเอกสารที่เคยทำ เพื่อให้คุณบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้าได้ง่ายๆ จากฟีเจอร์ต่างๆของโปรแกรม แต่การทำงานของแต่ละแผนกในองค์กรมีความแตกต่างกันทำงานลักษณะการใช้งานโปรแกรม CRM ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป และแต่ละแผนกก็จะได้ประโยชน์จากการใช้งานที่แตกต่างกัน

ธุรกิจต่างๆมีการใช้ระบบ CRM อย่างไร

 

 

 

 

ธุรกิจบริการ

✅ ลดปัญหาความผิดพลาดการติดตามงาน
✅ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเสนอสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
วิธีการใช้งาน

 

 

 

 

โรงงานอุตสาหกรรม-ผู้ผลิต

✅ ลดปัญหาความผิดพลาดการติดตามงาน
✅ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเสนอสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
วิธีการใช้งาน

 

 

 

 

ธุรกิจร้านค้าช่วง

✅ ลดปัญหาความผิดพลาดการติดตามงาน
✅ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเสนอสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
วิธีการใช้งาน

 

 

 

 

ธุรกิจผู้นำเข้าสินค้าและผู้แทนจำหน่าย 

✅ ลดปัญหาความผิดพลาดการติดตามงาน
✅ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเสนอสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
วิธีการใช้งาน

สามารถติดตามข่าวสารจาก JUBILI by BUILK ได้จากช่องทาง

เพิ่มเพื่อน หรือ