ระบบ-CRM-CoverJUBILI by BUILK ระบบ CRM สำหรับบริหารทีมขายแบบ B2B

เพราะ JUBILI by BUILK ถูกออกแบบให้เป็นโปรแกรม CRM สำหรับธุรกิจ B2B ทุกฟีเจอร์จะเข้ามาช่วยการจัดการข้อมูลขององค์กรคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการติดต่อและเอกสารที่เคยทำ เพื่อให้คุณบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้าได้ง่ายๆ จากฟีเจอร์ต่างๆของโปรแกรม แต่การทำงานของแต่ละแผนกในองค์กรมีความแตกต่างกันทำงานลักษณะการใช้งานโปรแกรม CRM ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป และแต่ละแผนกก็จะได้ประโยชน์จากการใช้งานที่แตกต่างกัน

ลักษณะการใช้ระบบ CRM ในแต่ละแผนกขององค์กร

 

เจ้าของกิจการ
(Business Owner)

มีลักษณะการใช้งานที่เน้นการดูภาพรวม รายงาน และการนำข้อมูลที่ได้จากระบบไปใช้งานต่อ

ดูข้อมูลสรุปการขายหลายมิติได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา
ได้ข้อมูลคุณภาพทันที เพิ่มเวลาให้กับการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ
สื่อสารความต้องการถึงทีมงานได้ทันทีผ่านระบบ

วิธีการใช้งาน

 

หัวหน้าทีมขาย
(Sales Manager)

มีลักษณะการใช้งานที่เน้นการติดตามงานของทีม ดูยอดขายที่เกิดขึ้น จำนวนใบเสนอราคาที่คงค้าง การอนุมัติใบเสนอราคา

วางแผนงานขายและบริหารจัดการทีมงานได้ทันทีผ่านระบบ
ได้ข้อมูลสรุปงานขายหลายมิติ พัฒนาทีมงาน ปิดจุดอ่อน
เพิ่มยอดขาย
สะดวกขึ้นด้วยการสื่อสารและแนะนำทีมงานได้ทันทีผ่านระบบ
ระบบอนุมัติใบเสนอราคา ป้องกันความผิดพลาด

วิธีการใช้งาน

 

ทีมขาย
(Sales Team)

มีลักษณะการใช้งานที่เน้นการบันทึกกิจกรรม

บันทึกข้อมูลไม่สูญหาย ทั้งข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคา
เนื้อหาการติดต่อ
เพิ่มศักยภาพการติดตามงานขายของพนักงาน
ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์

วิธีการใช้งาน

 

บัญชี
(Accountant)

มีลักษณะการใช้งานที่เน้นการดูมูลค่ายอดขายที่เกิดขึ้น ติดตามการทำกิจการเข้าพบลูกค้าจากทีมขาย เพื่อคำนวนคอมมิชชั่น หรือค่าเดินทาง

เห็นข้อมูลการขายของทั้งทีม หรือรายคน
ข้อมูลการเข้าพบลูกค้า
ดูรายงานการขาย รายงานกิจกรรม รายการการเดินทาง

วิธีการใช้งาน

 

การตลาด
(Marketing)

มีลักษณะการใช้งานที่เน้นการข้อมูลที่ได้จากทีมขายมาวิเคราะห์ และต่อยอดในการปรับแผนการตลาด การนำเสนอสินค้าใหม่ และโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น

เห็นการนำเสนอสินค้าใหม่ที่เพิ่งออก
เห็นว่าผลตอบรับและยอดขายจากแผนการตลาดที่วางไว้
ช่วยการนำข้อมูลขายมาวิเคราะห์ตลาดได้

วิธีการใช้งาน

สามารถติดตามข่าวสารจาก JUBILI by BUILK ได้จากช่องทาง

เพิ่มเพื่อน หรือ