ทำอย่างไร? ให้การควบคุมงานก่อสร้าง เสร็จตรงเวลา ปลอดภัย ไร้กังวล

การควบคุมงานก่อสร้าง

ทำอย่างไร? ให้ การควบคุมงานก่อสร้าง เสร็จตรงเวลา ปลอดภัย ไร้กังวล

” การควบคุมงานก่อสร้าง ” อย่างเป็นระบบ เป็นหัวใจสำคัญของโครงการก่อสร้าง ที่จะช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จ และนอกจากระบบ ก็ต้องอาศัยตัวผู้ควบคุมงานก่อสร้างด้วย เพราะเปรียบเสมือนผู้ควบคุมวงออร์เคสตรา มีหน้าที่ดูแลให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ตรงตามแผน งบประมาณ และตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ มาดูกันว่าก่อนที่จะทำให้การควบคุมงานก่อสร้าง เสร็จตรงเวลา ปลอดภัย ไร้กังวลได้นั้น จะต้องเจอบ้างแล้วมีเทคนิคอะไรที่จะทำให้การทำงานเป็นไปตามที่วางแผนไว้อย่างใจหวัง


แล้วการควบคุมงานก่อสร้าง มักจะเจอกับความท้าทายอะไรบ้าง

 • ความซับซ้อน โครงการก่อสร้างมักมีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน หลายส่วนงาน และหลายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • การเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาจเกิดจากการออกแบบที่เปลี่ยนแปลง สภาพอากาศ หรือปัญหาอื่นๆ
 • ความเสี่ยง โครงการก่อสร้างมีความเสี่ยงอยู่เสมอ อาจเกิดจากอุบัติเหตุ ความล่าช้า หรือปัญหาอื่นๆ

แน่นอนว่าความท้าทายเหล่านี้ ก็มักจะสร้างปัญหาให้ชาวก่อสร้างไม่น้อย เพราะจากความท้ทายที่เราบอกไปข้างต้น ก็เห็นได้แล้วว่าการควบคุมงานก่อสร้างนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มักมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เสมอ

ปัญหาชวนกุมขมับ ที่มักพบบ่อยใน การควบคุมงานก่อสร้าง

 • การขาดการสื่อสารระหว่างการทำงาน
  การสื่อสารที่ไม่ดีระหว่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา ช่าง และเจ้าของโครงการ มักนำไปสู่ความเข้าใจผิด ปัญหาล่าช้า และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญมากในการควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องสื่อสารกับทีมงาน เจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
 • การติดตามงานที่ไม่ครอบคลุม
  การติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างแบบเดิมๆ ที่ใช้เวลานาน ยุ่งยาก และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย จำเป็นต้องมีการติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่างานจะเสร็จตามกำหนดเวลาและมาตรฐาน
 • การควบคุมคุณภาพไม่เป็นระบบ
  การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง หากยิ่งพลาดจากสองข้อข้างต้น ก็ยิ่งส่งผลถึงคุณภาพงาน ดังนั้นการวางแผนก่อนเริ่มงานก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงการกำหนดเป้าหมาย กำหนดเวลา งบประมาณ และวิธีการดำเนินงานให้ชัดเจน
  .
  และผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องมีทักษะการจัดการที่ดี สามารถควบคุมดูแลทีมงาน บริหารจัดการทรัพยากร และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เพื่อให้งานเดินหน้าอย่างราบรื่น ที่สำคัญ จำเป็นอย่างมากต้องมีระบบและเครื่องมือที่เหมาะสมเข้ามาช่วย เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดเวลางานบางอย่างที่สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีได้ เพื่อเอาเวลาไปพัฒนาเรื่องอื่นๆ ให้มาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงาน

การควบคุมงานก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญมาก ช่วยให้โครงการเสร็จตามกำหนดเวลา งบประมาณ และมาตรฐานความปลอดภัย เทคโนโลยีใหม่ ๆ กำลังถูกนำมาใช้เพื่อช่วยควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทคนิคเสริม! ช่วยให้การควบคุมงานก่อสร้างเป็นเรื่องง่าย

🔹การใช้ซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย ซอฟต์แวร์ควบคุมงานก่อสร้างสามารถช่วยให้ผู้รับเหมาและวิศวกรสามารถวางแผน ตรวจสอบ และประสานงานงานต่างๆ ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🔹การจัดประชุม การจัดประชุมเป็นประจำช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโครงการ

🔹การตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้มั่นใจได้ว่างานดำเนินการตามแผน

เทคโนโลยีก่อสร้าง โซลูชั่นครบวงจรเพื่อการควบคุมงานก่อสร้างอย่างเป็นระบบ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ กำลังถูกนำมาใช้เพื่อช่วยควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้กันทั่วไป และทีม BUILK iNSITE เราอยากแนะนำ ได้แก่

 • เทคโนโลยี BIM เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ช่วยให้ผู้ควบคุมงานสามารถสร้างแบบจำลอง 3 มิติของโครงการ ช่วยให้สามารถตรวจสอบการออกแบบ วิเคราะห์ปัญหา และจำลองการก่อสร้างก่อนเริ่มงานจริง
 • ระบบตรวจไซต์ก่อสร้าง ระบบนี้ใช้โดรน กล้อง 360 องศา และเซ็นเซอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไซต์งาน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์และแสดงผลบนแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ควบคุมงานสามารถติดตามความคืบหน้าของงาน ตรวจสอบปัญหา และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
  อย่างเช่น เทคโนโลยี BUILK360 เครื่องช่วยตรวจงานไซต์ก่อสร้างแบบ 360 องศา สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ >https://www.builk.com/builk360/<
 • ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ หรือระบบควบคุมงานก่อสร้าง ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ควบคุมงานสามารถวางแผน จัดการ และติดตามงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพเราขอแนะนำ BUILK iNSITE ระบบบริหารและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง เครื่องมือ Digital ที่สามารถให้คุณควบคุมคุณภาพได้ทุก Project ยกระดับมาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างของคุณให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถตรวจงาน อัปเดตความคืบหน้าได้อย่างไหลลื่น วางแผนจุดตรวจได้ครบถ้วน มีระบบแจ้งเตือนตรวจ และสามารถช่วยลดความสูญเสียในงานก่อสร้าง

สนใจควบคุมคุณภาพหน้างานก่อสร้างกับ BUILK iNSITE
สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดสาธิตโปรแกรม ได้เลยที่ปุ่มด้านล่าง

เพื่อบริหารหน้างานก่อสร้างได้ครบทุกมิติ  ทำงานผ่านระบบ Cloud สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ พร้อมก้าวเข้าสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ ปลดล็อคศักยภาพธุรกิจก่อสร้าง เพิ่มโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยเทคโนโลยี จาก BUILK ONE GROUP 

BUILK ConTech Solutions
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการหน้างานก่อสร้าง

Simple Real Site Collaboration

ประสาน ติดตามความคืบหน้าไซต์ก่อสร้าง 360 องศา

Maintenance Solution

บริหารจัดการงานซ่อม รู้ปัญหารวดเร็ว อุดรอยรั่วถูกจุด ลดการสูญเสียต้นทุน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save