บริหารหน้างานก่อสร้าง เป็นระบบ จบทุกปัญหา

บริหารหน้างานก่อสร้าง
งานก่อสร้างมีรายละเอียดมากมายที่ต้องติดตาม เพราะด้วยความซับซ้อน ทั้งเรื่องกระบวนการ ทรัพยากร และทีมต่างๆมารวมกัน การบริหารหน้างานก่อสร้าง อย่างเป็นระบบ จึงเป็นสิ่งสำคัญ หากต้องการให้งานออกมาตรงตามแบบแผน และเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการควบคุม และติดตามอย่างรอบครอบ ไม่ให้เกิดการพลาดจุดใดจุดหนึ่ง จนส่งผลกระทบต่อโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัย หรือลูกค้า ทั้งในเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัย
มาดูกันว่าแล้วการ บริหารหน้างานก่อสร้าง อย่างเป็นระบบ โดยปกติแล้วมีกระบวนการอะไรบ้าง

ทำความเข้าใจ ระบบการทำงานก่อสร้างกันก่อน

บริหารหน้างานก่อสร้าง
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ที่งานก่อสร้างมีความซับซ้อน นอกจากจะประกอบด้วยหลายส่วนงานแล้ว แต่ละงานยังต้องเชื่อมโยงกัน เพื่อการ บริหารหน้างานก่อสร้าง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน : เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางให้กับทั้งระบบ วัตถุประสงค์เหล่านี้ควรมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกำหนดเวลา หรือ Timeline
การวางแผนแบบองค์รวม : เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์แล้ว ให้สร้างแผนโครงการที่ครอบคลุม แผนนี้ควรพิจารณาทุกด้าน ตั้งแต่การออกแบบและการจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงการจัดกำหนดการและการจัดสรรทรัพยากร ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผนสามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ
การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน : การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล  ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทั้งหมด เป็นอีกจุดที่สำคัญ ควรมีการอัปเดต มีข้อมูลที่จะสามารถดูร่วมกันได้อย่างชัดเจน และการใช้เทคโนโลยีสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ จะช่วยให้การทำงานร่วมกันยิ่งเกิดประสิทธิภาพ
การจัดการทรัพยากร : การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งรวมถึงการจัดการแรงงาน อุปกรณ์ วัสดุ และการเงิน การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม ช่วยให้แน่ใจว่าโครงการดำเนินไปตามแผนและอยู่ในงบประมาณ
การบริหารความเสี่ยง : ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยง แนวทางเชิงรุกในการบริหารความเสี่ยง สามารถป้องกันความล่าช้าและการหยุดชะงัก ที่อาจค่าใช้จ่ายสูงตามมาภายหลังได้
การควบคุมคุณภาพ : สร้างระบบควบคุมคุณภาพที่แข็งแกร่ง การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพควรรวมอยู่ในกระบวนการก่อสร้าง เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายตรงตามข้อกำหนด
ข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม : ในโลกปัจจุบัน การก่อสร้างที่ยั่งยืนถือเป็นสิ่งสำคัญ พิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการและนำแนวทางปฏิบัติและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปใช้เมื่อเป็นไปได้
ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย : ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการก่อสร้าง ใช้ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดและให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและรับรองความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

บริหารหน้างานก่อสร้าง เรื่องไม่ง่าย แต่ถ้าทำเป็นระบบแล้วมีแต่ได้

บริหารหน้างานก่อสร้าง
หลังจากที่ได้รู้จักระบบการทำงานโครงการก่อสร้างไปบ้างแล้ว ถ้าสามารถ บริหารหน้างานก่อสร้าง อย่างเป็นระบบ จะช่วยเราอย่างไรได้บ้าง
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น : แนวทางที่เป็นระบบระบุถึงปัญหาคอขวด และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ
ประหยัดต้นทุน : การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ การลดความเสี่ยง และการทำงานซ้ำที่ลดลง ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนตลอดโครงการ
งานเสร็จสิ้นตาม Timeline : การวางแผนและการสื่อสารที่ดีขึ้น ช่วยให้บรรลุกำหนดเวลาของโครงการ ลดความล่าช้า และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ
คุณภาพได้รับการปรับปรุง : การมุ่งเน้นไปที่การควบคุมคุณภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย จะตรงตามหรือเกินความคาดหมาย ยิ่งลด Defect ได้ งานยิ่งมีคุณภาพ

จะดีแค่ไหน ถ้าหน้างานก่อสร้าง มีเครื่องมือมาช่วยบริหาร

ด้วยความซับซ้อนของงาน การเลือกเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย จะยิ่งทำให้งานก่อสร้างดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น ถ้ามีเครื่องมือมาช่วยตรวจสอบ และปรับรูปแบบการทำงานให้เป็นระบบ
ไม่ว่าคุณจะก่อสร้างกี่หลัง โครงการใหญ่แค่ไหน  หรือจะคุมงานก่อสร้างกว่า 100 หลังพร้อมกัน ก็เอาอยู่…บนระบบเดียว
บริหารหน้างานก่อสร้าง
เราขอแนะนำ  𝗕𝗨𝗜𝗟𝗞 𝗶𝗡𝗦𝗜𝗧𝗘 โปรแกรม บริหารหน้างานก่อสร้าง ตรวจความคืบหน้า และควบคุมคุณภาพ ที่สามารถช่วยตรวจสอบ รายงานการแก้ไข 𝘿𝙚𝙛𝙚𝙘𝙩 ขออนุมัติและส่งมอบงาน  เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีมาตรฐาน ตรวจสอบกันได้ทุกฝ่าย ภายใต้ระบบเดียวกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับงานก่อสร้างที่มีการแบ่งเฟสงาน หรือการทำซ้ำแบบชัดเจน เช่น ▪️การสร้างหมู่บ้าน ▪️รับสร้างบ้านเป็นหลังๆ ทำให้ลำดับ หรือ 𝙎𝙚𝙦𝙪𝙚𝙣𝙘𝙚 งานมีความชัดเจน รู้ว่าต้องทำอะไรตามแผน  ไม่ต้องถือกระดาษเดินตรวจสอบ แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็ตรวจงานได้  มี 𝘾𝙝𝙚𝙘𝙠𝙡𝙞𝙨𝙩 ให้ตรวจสอบ พร้อมแนบภาพ ก่อน – หลัง การแก้ไขเป็นหลัง สรุปเป็น 𝙋𝙚𝙧𝙘𝙚𝙣𝙩𝙖𝙜𝙚 (%) ในแต่ละส่วนงานให้เห็นชัดเจน ดึงรายงานให้อัติโนมัติ โดยไม่ต้องนั่งทำทุกครั้งที่ประชุม
ประเมินและติดตามได้ง่าย เห็นภาพรวมของทั้งโครงการ เพื่อวางแผนงานในลำดับถัดไป ลดปัญหาความผิดพลาดซ้ำซากในเรื่องเดิมๆ อีกทั้งยังช่วยคุมบัญชีการจ่ายเงิน ให้การเบิกงวดงานทุกครั้งของผู้รับเหมา เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง โปร่งใส และมีหลักฐานชัดเจน

สนใจใช้แอปพลิเคชั่นตรวจไซต์หน้างาน BUILK iNSITE
สามารถกดปุ่ม เพื่อขอนักสาธิตโปรแกรม ได้เลยที่

ติดตามพวกเราเพิ่มเติม ได้ที่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save