ยินดีต้อนรับ EVE Lighting สู่ครอบครัว JUBILI NETWORK

EVE Lighting ผู้นำเทคเทคโนโลยีและนวตกรรมเรื่องแสงสว่าง ที่คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองผู้บริโภคทุกๆภาคส่วน ทั้งในไทยและต่างประเทศ ให้ได้สัมผัสถึงมาตรฐานและคุณภาพระดับโลกที่สามารถจับต้องได้

สินค้าและบริการต่างๆจากEVE Lighting จำกัด

  • ผลิตภัณฑ์กลุ่ม หลอดไฟ , หลอด LED , 3D Lighting
  • ผลิตภัณฑ์กลุ่ม THERMO SCAN & FACE RECOGNITION
  • ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Switch & Socket
  • ผลิตภัณฑ์กลุ่ม SMART HOME
รู้จักสินค้าและบริการจากEVE Lighting ได้ที่