มาอีก 4 สมาชิกใหม่ JUBILI NETWORK จากแวดวงที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถใช้งาน Jubili by BUILK เพื่อบริหารทีมขายได้
VetSynovaผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์
Cream buildingผู้ผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอาง
Apollo (Thailand)ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น
MumMom Thailandผู้จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์สำหรับเด็ก
ขอบคุณทุกบริษัทที่ไว้วางใจเลือก Jubili by BUILK เป็นส่วนบริหารทีมขายครับ
JUBILI by BUILK ระบบ CRM บริหารทีมขายสำหรับธุรกิจ B2B