กิจกรรม

กิจกรรมล่าสุด


Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
GO BUILK อุบลราชธานี by CPAC อบรมการใช้งานโปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ฟรี !! 9:30 am
GO BUILK อุบลราชธานี by CPAC อบรมการใช้งานโปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ฟรี !!
Jul 25 @ 9:30 am – 3:00 pm
GO BUILK อุบลราชธานี by CPAC อบรมการใช้งานโปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ฟรี !!
อบรมโปรแกรม จัดการต้นทุน งานก่อสร้าง สำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการก่อสร้าง SMEs ใช้แทนหรือควบคู่ กับ โปรแกรม บัญชี งานก่อสร้าง รู้จักระบบ BUILK Cost Control เพิ่มเติมที่นี่ วันกิจกรรม วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผู้สอน คุณไผท ผดุงถิ่น CEO บริษัท BUILK ONE Group จำกัด สถานที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ Sunee Grand[...]
26
27
28
29
30
31