BUILK ผู้ Digitize วงการก่อสร้างไทย

BUILK เริ่มต้นจากการเป็น Free Software as a Service ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารธุรกิจก่อสร้าง ฟรี” รายแรกในเอเชีย ภายใต้แนวคิดที่ต้องการจะพลิกโฉมวงการก่อสร้างให้ก้าวสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ปัจจุบันมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs ที่บริหารงาน อยู่บนระบบของ BUILK กว่า 30,000 บริษัท ใน 5 ประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ลาว พม่า และ กัมพูชา

10 ปีที่ BUILK ได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่า วงการก่อสร้างที่ทุกคนมองว่าเชย ล้าสมัย ทำงานกับอิฐ ทำงานกับปูน ขายวัสดุก่อสร้าง สร้างตึก สร้างอาคาร สามารถที่จะ Digitize ได้ โดยเริ่มจากการนำซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจก่อสร้างไปให้ผู้รับเหมา SMEs ใช้งานฟรีพร้อมกับแสดงให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น BUILK CostControl ช่วยตั้งงบประมาณ บันทึกต้นทุน ค่าใช้จ่าย และรายรับ สามารถออกเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ ทำให้ธุรกิจก่อสร้างรับรู้ผลประกอบการแบบเรียลไทม์ บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลาดก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์กำลังเติบโตอย่างอย่างรวดเร็ว และมีโอกาสดีๆรอพวกเราทุกคนอยู่

 

หากคุณกำลังมองหาโอกาสดีๆ คลิกที่นี่

 

CONSTRUCTION UNITED

ความฝันของ BUILK คือการรวบรวมวงการก่อสร้างไทยและอาเซียนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทุกคนในวงการก่อสร้างสามารถเชื่อมโยงกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล แอพพลิเคชั่น ฯลฯ เพื่อขยายสังคมคุณภาพของธุรกิจก่อสร้าง

Business Model Innovation ของ BUILK

Free Software as a Service ซอฟต์แวร์ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้ฟรีๆ เพื่อ Digitize วงการก่อสร้าง

BUILK สอนให้ผู้รับเหมาทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักนำเทคโนโลยี มาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดความเสี่ยงในการทำงาน

 

เมื่อมีผู้รับเหมามาใช้งานซอฟต์แวร์ BUILK มากขึ้น เราจึงมีถังข้อมูลขนาดใหญ่ หรือที่เราเรียกกันว่า Big Data ทำให้ BUILK มองเห็นข้อมูลต่างๆ แบบ Real Time เห็นความต้องการใช้งานวัสดุและวัตถุดิบต่างๆทั่วประเทศ นี่คือพลังอำนาจของข้อมูล

 

BUILK ใช้ประโยชน์จาก Big Data ที่มีอยู่ทั้งหมดสร้าง Marketplace เรียกว่าเป็น e-Commerce แบบ B2B สำหรับวงการก่อสร้าง ปัจจุบันเรานิยามรูปแบบธุรกิจของเราว่า Workflow-Integrated Marketplace ซึ่งทำให้เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถช่วยงานแผนกฝ่ายจัดซื้อของผู้รับเหมาก่อสร้างได้อย่างแข็งแกร่ง

 

B2B Construction Marketing

Marketing แบบ B2B ไม่ใช่การสื่อสารระหว่างองค์กรต่อองค์กร หรือธุรกิจต่อธุรกิจ แต่เป็นการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มคนเป้าหมายที่ทำธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของบริษัทเรา ดังนั้น การจะทำ Marketing แบบ B2B ในวงการก่อสร้าง จึงเป็นอะไรที่ยาก และมีความซับซ้อนมากกว่าการทำ Marketing แบบ B2B ใน Industry อื่นๆ เนื่องจากเป็นการทำการตลาดที่มีความเฉพาะเจาะจงอย่างมาก ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเครื่องมือที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มผู้รับเหมา

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่ BUILK ได้ทำงานแบบใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้เรารู้ Pain Point ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้รับเหมา และที่สำคัญเราพูดภาษาเดียวกับผู้รับเหมา มีเครื่องมือที่สามารถทำการตลาดแบบเข้าถึงกลุ่มผู้รับเหมาได้ชัดเจน BUILK จึงมีความเชียวชาญในการทำ Marketing แบบ B2B ในวงการก่อสร้างเป็นอย่างมาก

กลุ่มเป้าหมายของ BUILK คือ Construction SMEs มีรายได้เฉลี่ยปีละ 10 ล้าน – 1,000 ล้านบาท มีมูลค่าตลาด (Market Size) โดยร่วมอยู่ที่ 500 ล้านล้านบาท

 

BUILK ได้ทำ Marketing แบบ B2B หรือ Business to Business กับบริษัทผู้รับเหมา ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 

1. ONLINE Marketing

Blog

เราสามารถสร้างสรรค์บทความจากเรื่องที่น่าเบื่อ เข้าใจยาก ให้กลายเป็นเรื่องที่สนุก ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของข้อมูลสินค้า (Product Knowledge) และการบอกเล่าจากผู้ใช้งานสินค้าจริง (Testimonials)

Facebook Post + Boosted

Post Facebook  BUILK Thailand เพจที่มีผู้รับเหมาจากทั่วประเทศกดไลค์ เพื่ออัพเดตข่าวสารในวงการก่อสร้างไทย Boost Post เพื่อทำให้เกิด Shareable Content / Viral Content

Expert Interview

บทสัมภาษณ์ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างและขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้รับเหมาทุก เพื่อให้เกิดการยกระดับของวงการก่อสร้างไทย

 

2. OFFLINE Marketing

BUILK ไม่ได้เป็นแค่แพลตฟอร์มสำหรับบริหารงานก่อสร้างเท่านั้น แต่เราเป็น CONSTRUCTION Community ใน 1 ปี BUILK จัดกิจกรรมเยอะมาก เราจัดกิจกรรมประมาณ 3-4 ครั้งต่อเดือน กิจกรรมที่ BUILK จัดมีความหลากหลายมาก ได้แก่

CONSTRUCTION UNITED : รักเหมา fest

งานชุมนุมใหญ่ประจำปีของคนวงการก่อสร้างที่รวบรวมทั้งผู้รับเหมาก่อสร้าง, ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง, เจ้าของโครงการฯ, ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ จากทั่วทุกประเทศใน ASEAN เพื่ออัพเดตเทรนด์งานก่อสร้าง นวัตกรรมใหม่ๆ และสร้าง Connection กัน ทำให้วงการก่อสร้างเติบโตและก้าวไกลไปด้วยกันอย่างมีคุณภาพ

GO BUILK

สอนการใช้งานโปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง BUILK ให้กับผู้รับเหมาทั่วประเทศ เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานทำให้สามารถควบคุมต้นทุนก่อสร้างได้มีระบบมากยิ่งขึ้น

Factory Visit

พาผู้รับเหมาไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ผู้รับเหมาเห็นถึงคุณภาพในการผลิต

Site Visit

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาได้เข้าเยี่ยมชมไซต์งานก่อสร้างที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในงานก่อสร้าง ทำให้งานมีประสิทธิภาพ

BUILK CUP B

งานฟุตบอลประเพณีของผู้รับเหมาไทย งานเดียวเท่านั้นที่ผู้รับเหมาจากทั่วประเทศจะได้มาประลองฝีแข้งกัน

BUILK ON TOUR

ดูงานก่อสร้างต่างประเทศกับ BUILK ทำให้ผู้รับเหมาได้ทราบเรื่องสภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และโอกาสอุตสาหกรรมก่อสร้างในต่างประเทศ

HBEX (Home Builder Expert)

หลักสูตรเพื่อยกระดับและพัฒนาธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด

Hackitect : Hackathon for Architect

“แฮกกาธอน” (Hackathon) เพื่อยกระดับวงการสถาปนิก เราต้องการพลังไอเดียสดใหม่จากคน 3 สายพันธุ์ Hacker : สาย Geek เขียนโค้ดได้ สร้างของเป็น, Hipster : สาย Creative ทำของสวย พร้อมกับเข้าใจผู้ใช้งาน, Hustler : สาย Business วางกลยุทธ์ สร้างมันให้เป็นธุรกิจ

3. MARKET Insight

Opportunity Report, Market Share และ Competitor Analysis

BUILK จะนำข้อมูลจาก Big Data มาวิเคราะห์แบรนด์วัสดุก่อสร้างเพื่อหาโอกาสทางการขาย ดู Market Share ในตลาดจริง และทำการวิเคราะห์คู่แข่งในธุรกิจของคุณ

Annual Market Survey

BUILK สามารถทำ Survey Online กับกลุ่มผู้รับเหมาทั่วประเทศ วัดผลได้แบบ Real Time และมีคนตอบแบบสอบถามมากกว่า 400 คน

 

สำหรับทุกท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในการทำ Marketing แบบ B2B เข้าใจ Insight ของคนในวงการก่อสร้างอย่างแท้จริง “BUILK คือคำตอบของคุณ”

 

“BUILK ไม่ใช่แค่ Free Software บริหารธุรกิจก่อสร้าง

แต่เราคือ Construction Marketing Experts

 

อยากให้ BUILK เป็นส่วนหนึ่งในการทำ B2B Construction Marketing ให้กับธุรกิจของคุณ !! กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรเลยค่ะ 

คุณพลอย โทร 080-457-4337