บทความทั้งหมด - BUILK ประเทศไทย
SME เตรียมพร้อมรับมือ เศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้ง

เสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่หลังการเมือง เป็นประเด็นในประเทศที่ต้องติดตาม ขณะที่ประเด็นเศรษฐกิจต่างประเทศ ยังมีความเสี่ยงจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลักในโลก เสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่หลังการเมือง เป็นประเด็นในประเทศที่ต้องติดตาม ขณะที่ประเด็นเศรษฐกิจต่างประเทศ ยังมีความเสี่ยงจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลักในโลก จากประเด็นเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ปัจจัยการเมืองในประเทศ เป็นประเด็นหลักที่จะมีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยและธุรกิจ SME ในปี [...]

X