วัดประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ ด้วย Earned Value Analysis

การบริหารงานก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จต้องใช้ทักษะความรู้ เทคนิค และการวางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้งานเสร็จภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดทั้งด้านงบประมาณ ด้านระยะเวลา และด้านคุณภาพ  แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านก่อสร้างมีการพัฒนามากขึ้น และมีบทบาทช่วยผู้บริหารโครงการในการควบคุมต้นทุน และเวลาในโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ตาม  แต่ปัญหาเรื่องงบประมาณบานปลาย รวมถึงความล่าช้าของโครงการ ก็ยังถือเป็นความเสี่ยงสำคัญที่อาจจะกระทบต่อความสำเร็จของโครงการได้ วันนี้ BUILK จะพามารู้จักกับ [...]

Nature Estate อันดับ 1 ศูนย์รับสร้างบ้านสกลนคร

บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำในภาคอีสาน ด้วยประสบการณ์กว่า  30 ปี สร้างบ้านไปแล้วมากกว่า 500 หลัง  คุณแม็กซ์ (อุดม แสนอุบล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ เอซเทท จำกัด จ.สกลนคร  ผู้ที่ดูตั้งแต่การบริหารภาพรวมขององค์กร และขั้นตอนการรับสร้างบ้านทั้งหมด เริ่มตั้งแต่งานขาย งานก่อสร้าง งานวิศวกรรม แม้กระทั่งการเตรียมเอกสารยื่นกู้ให้กับลูกค้า ผมมีความคิดและมุ่งเน้นพัฒนางานวงการก่อสร้างของไทยให้เป็นที่ไว้วางใจ จริงใจต่อกันและกันในทุกๆด้าน กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้ง สถาปนิก วิศวกร ที่ปรึกษา ช่างก่อสร้างที่มีฝีมือ ร้านค้า ธนาคาร [...]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
X