กำแพงกันดินสำเร็จรูปจาก CPS กับคุณสมบัติล่าสุด “แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้เร็ว”

รู้จักกำแพงกันดิน ‘กำแพงกันดิน’ (Retaining Wall) เป็นกำแพงที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน ถูกจัดให้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาหน้าดินไม่ให้ทลายลงไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆ ทำหน้าที่เสมือนเขื่อนกั้นบริเวณพื้นที่นั้นๆ ทำให้ลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ข้างเคียง เป็นการรักษาพื้นดินให้มีสภาพคงทน อีกทั้งกำแพงกันดินยังสามารถรองรับการสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปได้ดีอีกด้วย การเลือกกำแพงกันดิน การเลือกประเภทของ ‘กำแพงกันดิน’ ก็มีความแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของดินในแต่ละพื้นที่ [...]

เครื่องตัดคอนกรีตไร้ฝุ่น
เครื่องตัดคอนกรีตไร้ฝุ่น จากผู้ร้ายสร้างฝุ่น สู่นวัตกรรม

เครื่องตัดคอนกรีตไร้ฝุ่น เป็นนวัตกรรมที่ถือว่าตอบโจทย์สภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพราะโดยปกติแล้ว เครื่องตัดคอนกรีต ทั่วไปจะมีฝุ่นกระจายออกจากคอนกรีตซึ่งเป็นผลร้ายกับผู้ปฎิบัติการและอากาศส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ อย่างที่ทราบกันดีว่ากรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้คนแออัด และการจราจรมากที่สุดอันดับต้น ๆ ของโลก ทำให้เป็นต้นเหตุหลักของมลพิษทางอากาศและค่าฝุ่น PM 2.5 ซึ่ง อีกหนึ่งตัวแปรที่เราปฎิเสธหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมืองที่มีการต่อเติมและสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นจำนวนมากนั้นก็คือ  [...]

X