ครอบคลุมทุกประเภทการประกันภัย ปลอดภัย อุ่นใจ หายห่วง เมื่อทำประกันภัยกับ Builk

Builk Insurance

BUILK ประกันภัยไซต์ก่อสร้าง บางคนเรียก ประกันก่อสร้าง ประกัน CAR (Construction All Risk) หรือ ประกันสรรพภัยผู้รับเหมา ทั้งหมดนี้คือประกันภัยที่สร้างมาเพื่อผู้รับเหมาโดยเฉพาะ ที่เหมาะกับเจ้าของโครงการ เจ้าของบ้าน ผู้รับเหมางานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างบ้าน โรงงาน และงานรับเหมาทุกประเภท

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุในการดำเนินงาน ไฟไหม้ หรือ ภัยอันตรายจากสภาวะแวดล้อมภายนอก สิ่งนี้อาจทำให้คุณมีต้นทุนที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ส่งผลให้งานที่คุณคาดว่าจะมีกำไรเยอะ กำไรก็อาจจะลดลง แย่หน่อยก็อาจจะยังเท่าทุน แต่สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดที่สุดคือ ความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้งานของคุณ ขาดทุน ไปเลยก็เป็นได้

BUILK ไม่อยากให้ผู้รับเหมาของเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ เพราะฉะนั้นหากมีการทำประกันภัยไซต์ก่อสร้างไว้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น จะทำให้ผู้รับเหมาสามารถคุมกำไร หากเทียบระหว่างเบี้ยที่ต้องจ่าย กับค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ก็คงเทียบกันไม่ได้เลยทีเดียว (เบี้ยประกันหลักพัน สามารถคุ้มครองได้หลักล้านบาท)

  • งานโครงการ งานบ้าน งานรับเหมาก่อสร้าง งานต่อเติม งานตกแต่งภายใน Built-in
  • พื้นที่ข้างเคียงในการทำงานมีความเสี่ยง เช่น ข้างไซต์งานติดกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อาคารเอกชน และภาครัฐ
  • ผู้ว่าจ้างที่กังวลในการทำงาน คอยตรวจสอบการทำงานอยู่เสมอ รวมถึงผู้ว่าจ้างที่กำหนดการทำประกันในสัญญาว่าจ้าง

BUILK ประกันไซต์ก่อสร้าง = ราคาถูก รวดเร็ว และคุ้มครองทันที

วันนี้ ผู้รับเหมา BUILK ทุกท่านสามารถเลือกคุ้มครองโครงการก่อสร้างได้ทุกโครงการ ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม “ราคาพิเศษเฉพาะผู้รับเหมาที่ซื้อประกันผ่าน BUILK เท่านั้น” ที่จะคุ้มครองทั้งสิ่งก่อสร้าง รวมถึงอุปกรณ์ในการใช้ก่อสร้างและบุคคลที่ทำงานภายในพื้นที่ก่อสร้างเช่นกัน

ตรวจสุขภาพบ้าน บำรุงรักษา และทำประกันภัย ป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด ด้วยแพ็คเกจ WFH (Worry Free Home)

Worry Free Home

เครื่องมือ และเครื่องจักรของผู้รับเหมา อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการชนกัน  หรือพลิกคว่ำอันเนี่องมาจากความผิดปกติทางด้านกลไก เพลิงไหม้ การระเบิดจากภายนอก การเกิดประกายไฟ หรือฟ้าผ่า ถูกโจรกรรมในเคหสถาน ลักทรัพย์ในเคหะสถาน หรือขโมย

BUILK

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จะช่วยคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุนั้นตามทุนประกันภัยที่คุณเลือก

ค่าชดเชยรายได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวใน สูงสุด 1,000 บาทต่อวัน (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ) กรณีเกิดอุบัติเหตุทั่วไป และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ค่าปลงศพชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย สูงสุด 20,000 บาทต่อปี
ค่ารักษาพยาบาลชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง กรณีเกิดอุบัติเหตุทั่วไป กรณีการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยครอบคลุมค่าศัลยกรรมที่จำเป็นทางการแพทย์
เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวรชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ ซึ่งขยายความคุ้มครอง กรณีการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุด 1,000,000 บาทต่อปี
ค่าศัลยกรรมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ โดยครอบคลุมค่าศัลยกรรมที่จำเป็นทางการแพทย์ เพื่อกลับสู่สภาพเดิมมากที่สุด ตามความเห็นของแพทย์ กรณีเกิดอุบัติเหตุทั่วไป กรณีถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยค่าศัลยกรรมจะใช้วงเงินร่วมกับวงเงินค่ารักษาพยาบาล รวมกันสูงสุด 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ค่าทันตกรรมจากอุบัติเหตุ

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลสำหรับ

– การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน ที่ได้เกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ

– การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

สูงสุด 10,000 บาทต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อปี

BUILK

ประกันภัยรถยนต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

063-393-2288 (คุณแพน)
061-389-0002 (คุณหญิง)

086-381-8803 (คุณดา)
062-658-4114 (คุณฟร้อน)