ความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้าง

ความปลอดภัย

เรื่อง ความปลอดภัย ของงานก่อสร้าง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายในที่หมายถึง ก็คือ ทีมผู้รับเหมา อย่างวิศวกรของโครงการนั้นๆ คนงานก่อสร้าง และทีมงานส่วนอื่นๆที่ทำงานในไซต์ก่อสร้าง ส่วนบุคลลภายนอกที่หมายถึง คือบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อสร้าง หรืองานก่อสร้างนั้นๆ แต่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณโครงการก่อสร้าง หรือเป็นบุคคลที่เดินทางผ่านโครงการก่อสร้างนั่นเอง

โดยในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงความปลอดภัยของงานก่อสร้าง ในมุมที่เกี่ยวข้องกับคนที่ต้องทำงานในไซต์ก่อสร้าง ว่าควรจะมีการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

ความปลอดภัย

เพราะแต่ละไซต์งานก่อสร้างก็มีทั้งแรงงานมีฝีมือ และไร้ฝีมือ ที่เกิดการปรับเปลี่ยนโยกย้ายงานค่อนข้างบ่อย แรงงานบางคนขาดระเบียบ วินัย เรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน จึงมีหลายครั้งที่โครงการก่อสร้าง มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ตลอด และที่สำคัญอีกอย่างคือ ในหลายๆโครงการก่อสร้างมีแรงงานมาจากหลากหลายประเทศ หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น แรงงานไทย แรงงานพม่า แรงงานกัมพูชา แรงงานลาว เป็นต้น ทำให้การสื่อสารอาจไม่ทั่วถึง และเกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยได้ หากผู้บริหารโครงการไม่รอบครอบมากพอ

เชื่อว่าเรื่องของอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ดังนั้นควรมีมาตรการป้องกัน หรือข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องความปลอดภัย แสดงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในไซต์งานก่อสร้างได้รับรู้ร่วมกัน ซึ่งก็น่าจะช่วยลดความเสี่ยง และทำให้อัตราการเกิดอุบัตินั้นน้อยลงได้

 

ข้อควรปฏิบัติแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยในไซต์งาน


ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ความปลอดภัย

 

 • ควรมีการสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ใรไซต์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอัตรายจากสิ่งของ หรือวัสดุที่อาจตกหล่นลงมาได้
 • ควรมีการแต่งตัว สวมชุดที่ปกป้องร่างกาย กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว ไม่ควรใส่รองเท้าแตะในไซต์งานก่อสร้าง เพราะอาจเกิดการเหยียบเศษวัสดุก่อสร้างจนบาดเจ็บได้
 • ควรสังเกตว่ามีป้ายเตือนบริเวณต่างๆหรือไม่ เพราะบางโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มาก และแรงงานเยอะ จึงมีการแบ่งสัดส่วนการทำงาน ทำให้แรงงานทุกคนอาจไม่รู้ถึงขั้นตอนการทำงานในส่วนอื่น อาจเกิดอุบัติเหตุได้
 • เมื่อมีการใช้เครื่องมือเรียบร้อย ควรมีการเก็บให้เป็นที่ เครื่องมือหลายๆอย่างเป็นเครื่องมีที่มีความคม ควรจะเก็บในพื้นที่ที่ปลอดภัย หรือกล่องอุปกรณ์ก่อน พอถึงเวลาจะใช้งานค่อยนำออกมาใช้
 • บริษัทรับเหมาก่อสร้างเอง ควรมีการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานมีรู้กระบวนการต่างๆ และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างเพื่อป้องกันตนเอง และเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้บริษัทก็ควรออกกฎ เป็นข้อบังคับให้ชัดเจน และควรมีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนด้วย จะเป็นอีกตัวช่วยเรื่องความปลอดภัยต่อบุคคลภายในไซต์งานได้


ข้อควรปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก่อสร้าง

ความปลอดภัย

 

 • ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ไว้ตามจุดต่างๆ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เผื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน มีหน่วยงานปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
 • ทำรั้วกั้นบริเวณที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณ
 • ควรแบ่งสัดส่วนของสถานที่ก่อสร้างให้ชัดเจน แบ่งบริเวณพักอาศัย แบ่งบริเวณที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง แบ่งบริเวณสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์
 • ส่วนไหนของอาคารที่กำลังก่อสร้างมีช่องเปิด ควรมีแผงกั้นกันตก เพื่อความปลอดภัย
 • รอบอาคารควรมีแผ่นกั้น เพื่อกันวัสดุตกลงมา
 • บริเวณไหนของไซต์งานก่อสร้างที่มีความเสี่ยง ก็ควรทำสัญลักษณ์แจ้งให้คนอื่นรับรู้ด้วย เช่น บริเวณนี้รับน้ำหนักได้ไม่เกินกี่คน หรือบริเวณนี้ห้ามผ่าน เป็นต้น เพราะบางโครงการขนาดใหญ่มาก แรงงานเยอะ ไม่ได้รู้รายละเอียดขั้นตอนการทำงานในส่วนอื่น
 • ไซต์งานก่อสร้างต้องให้ความสำคัญ เรื่องแสงสว่างในการทำงาน เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ กรณีมองไม่เห็นจุดบอด หรือส่วนที่กำลังก่อสร้าง
 • มีการกำหนดเวลาเข้าออก แต่ละส่วนของไซต์อย่างชัดเจน

 

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ เครื่องจักร

ความปลอดภัย

 

 • ผู้ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆควรรู้วิธีใช้งานที่ถูกต้อง เพราะบางไซต์งาน มีแรงงานที่ไร้ฝีมือ เป็นแรงงานที่เรียนรู้ใหม่ ควรมีการอบรมสอนวิธีใช้อย่างถูกต้องก่อนทำงาน
 • เครื่องมือ เครื่องจักรควรมีการใช้ถูกต้องกับประเภทงาน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการชำรุด หรือเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้งานได้
 • มีการบำรุงรักษาเครื่องมืออยู่เสมอ เพราะเครื่องมือ เครื่องจักรแต่ละชนิด มีอายุการใช้งาน สามารถเกิดการเสื่อมได้ตามสภาพ ดังนั้นควรมีการดูแล และตรวจสอบก่อนใช้งานเสมอ

 

เนื่องจากงานรับเหมาก่อสร้างเป็นการทำงานในที่โล่งแจ้ง เป็นงานที่ไม่ได้มีขั้นตอนชัดเจนเหมือนกันในทุกๆงาน เพราะความแตกต่างของขั้นตอนการทำงาน ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบของประเภทโครงการ และที่สำคัญงานก่อสร้างยิ่งมีขนาดใหญ่ ยิ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัติต้องชัดเจน และแจ้งให้ทุกคนรับทราบ เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

และบริษัทรับเหมาก่อสร้างเอง ก็ควรวางแผนเรื่องป้องกันความเสี่ยง ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโครงการด้วย เพราะหากเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นไม่ได้แค่ส่งผลเสียต่อตัวบุคคล หรือส่วนงานนั้นๆเท่านั้น ยังส่งผลต่องบประมาณของโครงการเช่นกัน เพราะเราไม่สามารถรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต เหตุที่เกิดจะเล็กหรือใหญ่ แต่เรารู้ว่าอะไรคือความเสี่ยง ก็ควรป้องกันไว้ 

การทำประกันภัยงานก่อสร้างเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่มักถูกละเลยจากหลายๆบริษัทรับเหมาก่อสร้าง สามารถลองดูกันได้ ว่าในงานหนึ่งงาน มีโอกาสเกิดความเสียหายอะไรได้บ้าง

แล้วการทำประภัยงานก่อสร้างดีอย่างไร ทำไมถึงสำคัญ  อ่านต่อ  >> คลิกเลย  <<

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ทิพยประกันภัย >> ที่นี่

สนใจอ่านบทความดีๆได้ >> ที่นี่ บิลค์โปรแกรม ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ช่วยให้คุณทำงานอย่างเป็นระบบ

 

สมัครใช้งานฟรี! BUILK โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง สำหรับผู้รับเหมา

ซอฟต์แวร์ฟรี-สมัครใช้งาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-101-2851

ซอฟต์แวร์ฟรี-addfriend

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Analytic และ Facebook Pixel

  เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save
X