สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กระตุ้นตลาดรับสร้างบ้าน ด้วยงานรับสร้างบ้าน Online 2021

งานรับสร้างบ้าน ออนไลน์ 2021

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน แก้เกมเศรษฐกิจ
กระตุ้นตลาดรับสร้างบ้าน ด้วยงานรับสร้างบ้าน Online 2021

 

กลุ่มรับสร้างบ้านปรับตัวกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิด สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมจัดงาน ” รับสร้างบ้าน Online 2021 ” เพื่อเพิ่มช่องทางเข้าถึงผู้บริโภค ให้สามารถจองปลูกสร้างบ้าน หรือเลือกแบบบ้าน ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ครั้งแรกในประเทศไทย โดยการจัดงานออนไลน์นี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน 2564 โดยสามารถเข้าชมงานได้เลยที่ www.รับสร้างบ้านออนไลน์.com

คุณวรวุฒิ กาญจนกูล นายสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) เผยว่า หากในช่วง 3-4 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี 2021 ไม่มีการระบาดของโควิด-19 ซ้ำ หรือเกิดระลอกใหม่ขึ้นมาอีก เชื่อว่าภาพรวมของตลาดธุรกิจรับสร้างบ้าน จะฟื้นตัวได้ดีกว่าปี 2020 ที่มองว่าเป็นช่วงต่ำสุดของธุรกิจรับสร้างบ้าน และด้วยเหตุผลที่ธุรกิจรับสร้างบ้าน ยังคงเจอกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน จึงได้รับผลกระทบอย่างมาก จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ทางสมาคมฯ ก็ยังคงเน้นนโยบายด้านคุณภาพ และมาตรฐานในการก่อสร้างบ้าน ทำให้มียังคงพยายามในการจัดกิจกรรมอบรมต่างๆให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือหาทางออก เพื่อช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกฯ และกระตุ้นตลาดรับสร้างบ้าน

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน แก้เกม ปรับแผนจัดงาน งานรับสร้างบ้าน Online 2021

เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้ปรับแผน หวังเพิ่มช่องทางการตลาดให้สมาชิกสมาคมฯ หลังจากที่ได้เลื่อนการจัดงาน รับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2021 ที่จากเดิมจะจัดในเดือนสิงหาคม เลื่อนไปเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี และได้จัดงาน ” งานรับสร้างบ้าน Online 2021 “ ในรูปแบบ Virtual Online Exhibition เน้นสร้าง Data Base ผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านกลุ่มใหม่ ๆ ได้มากขึ้น

คุณวรวุฒิ กาญจนกูล ยังเผยผลสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริโภค 400 รายพบ 72% ที่สถานการณ์โควิด-19 กระทบต่อการตัดสินใจสร้างบ้าน และกว่า 60% ใช้เวลามากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ในการคิด และตัดสินใจจะปลูกสร้างบ้านพร้อมเข้าอยู่

โดยการแทรกช่องว่างด้วยการจัดกิจกรรมผ่านงาน งานรับสร้างบ้าน Online 2021 ก่อนการจัดงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2021” นั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสำรวจ และทำแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจำนวนกว่า 400 ราย พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

งานรับสร้างบ้าน ออนไลน์ 2021

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกสร้างบ้านมากถึง 72% ส่วนที่เหลือ 28% ไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกสร้างบ้าน ข้อมูลดังกล่าวคาดว่าเป็นกลุ่มบ้านราคาแพงซึ่งตลาดยังพอไปได้ต่างจากบ้านขนาดเล็กหรือตลาดทั่วไป (Mass) ระดับราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลต่อการตัดสินใจปลูกสร้างบ้านมาก ด้วยเหตุนี้อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บริษัทรับสร้างบ้านที่เดิมเน้นตลาดทั่วไป (Mass) ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ได้ขยับมาจับตลาดบ้านราคาแพงตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

งานรับสร้างบ้าน ออนไลน์ 2021

และเมื่อถามว่าต้องการจะปลูกสร้างบ้านพร้อมเข้าอยู่ใช้เวลาในการปลูกสร้างกี่ปีนั้น พบว่าพร้อมปลูกสร้างไม่เกิน 6 เดือนคิดเป็นสัดส่วน 24% และใช้เวลามากกว่า 6 เดือนถึง 2 ปีคิดเป็นสัดส่วน 65% และ ใช้เวลา 2-3 ปี คิดเป็นสัดส่วน 11% ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ต้องการสร้างบ้านส่วนใหญ่ จะไปสร้างบ้านในปี 2565- 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 น่าจะคลายตัวลงแล้ว

งานรับสร้างบ้าน ออนไลน์ 2021

ส่วนทำเลที่เลือกปลูกสร้างบ้านนั้น 3 ทำเลที่ต้องการปลูกสร้างมากสุดคือ อันดับหนึ่งยังเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลคิดเป็นสัดส่วน 37% อันดับสองและอันดับสามคือ ภาคกลาง และภาคใต้ คิดเป็นสัดส่วน 18% จากสัดส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการของลูกค้ากลุ่มรับสร้างบ้านกว่า 55% ยังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงภาคกลาง

คุณวรวุฒิ ยังกล่าวเพิ่มด้วยว่า จากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มผู้บริโภคที่ยังตัดสินใจในการปลูกสร้างบ้านกับบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ถึง 84.2% นั้นสะท้อนภาพได้ว่าผู้บริโภคยังมีความเชื่อมั่น ดังนั้น สมาคมฯ จึงปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงระหว่างสมาชิกกับผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคือ www.hba-th.org เพื่อให้เว็บไซต์ของสมาคมฯ เป็นศูนย์กลางให้กับผู้ที่สนใจจะสร้างบ้านได้เข้ามาหาข้อมูลและเข้าถึงแบบบ้านต่างๆ พร้อมโปรโมชั่นของสมาชิกของสมาคมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น อีกทั้งมีการโปรโมทเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้บริโภค

 

งานรับสร้างบ้าน Online 2021 สนับสนุนกล่มสมาชิกรับสร้างบ้าน

ความคาดหวัง ว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ จะสามารถกระตุ้นการตลาด และการขาย ก่อนการจัดงานในช่วงปลายปี ขณะเดียวกันผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการเข้าชม ป้องกันการระบาดของโรคระบาด โดยเฉพาะโควิด-19 อีกทั้งยังสร้างมิติใหม่ช่วยให้ภาพลักษณ์ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านมีความทันสมัยมากขึ้น รวมถึงกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านต่างจังหวัด จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ ได้มากขึ้นเช่นกัน

งานรับสร้างบ้าน ออนไลน์ 2021

>> สนใจเข้าเยี่ยมชม งานรับสร้างบ้าน Online 2021 ลงทะเบียนคลิกที่นี่ <<

โดยภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้าน จากมุมมองคุณวรวุฒิ มองว่า แม้ปัจจุบันจะยังคงเผชิญกับการตกต่ำของเศรษฐกิจโดยรวม โดยมีสาเหตุหลักมาจากการระบาดของโควิด-19 แต่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ยังคงเน้นนโยบายด้านคุณภาพ และมาตรฐานในการก่อสร้างบ้านเช่นเดิม และการจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานรับสร้างบ้าน Online 2021 มากกว่า 5,000 คน และมียอดจองปลูกสร้างบ้านต่อเนื่องจากงานไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท และทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ก็มีความเชื่อมั่นว่า การจัดงานครั้งนี้จะตอบโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิทัล และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่มีข้อจำกัดในเรื่องการเดินทาง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

 

ปี 2564 เป็นอีกปีที่ภาคธุรกิจรับสร้างบ้าน ต้องเผชิญกับปัจจัยลบรอบด้าน ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องปรับตัวกัน แต่หากคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่อยู่ภาคธุรกิจคงเหนื่อยอีกยาว ส่วนผู้บริโภคที่เดิมคิดจะปลูกสร้างบ้านก็ต้องชะลอออกไป ” นายวรวุฒิ กล่าวให้ความเห็นในตอนท้ายว่า ตั้งแต่ในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 หมื่นคนต่อวัน ทางสมาคมฯ คงต้องดูสถานการณ์การระบาด พร้อมกับมาตรการของรัฐบาลที่จะมีการประกาศออกมาแบบวันต่อวัน เพื่อนำมาประเมินสถานการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมต่อไป

 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytic และ Facebook Pixel

    เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save
X