สัดส่วน ต้นทุนก่อสร้าง บ้าน/ทาวน์เฮ้าส์/ที่พักอาศัยแนวราบ สำรวจโดย BUILK

ต้นทุนก่อสร้าง

บทความนี้บิลค์ทีมขอพาผู้รับเหมาทุกท่านมาเจาะลึกในเรื่อง สัดส่วน ต้นทุนก่อสร้าง หรือโครงการก่อสร้าง ประเภท บ้าน/ทาวน์เฮ้าส์/ที่พักอาศัยแนวราบ ซึ่งงานโครงสร้างประเภทนี้มีจำนวนโครงการ ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมากที่สุดบนระบบ BUILK Cost Control กว่า 3000 โครงการ ในช่วงปี 2020 ที่ผ่านมา มาดูกันครับว่าต้นทุนแต่ละส่วนมีค่าใช้จ่ายใช้ไปกับงานส่วนใดบ้าง

จากข้อมูลเดิมในบทความ สัดส่วนต้นทุนงานโครงสร้าง (Cost Structure) ปี 2020 สำรวจโดย BUILK

ต้นทุนก่อสร้าง แนวราบ

 

ในปี 2020 โครงการก่อสร้างประเภท บ้าน/ทาวน์เฮ้าส์/ที่พักอาศัยแนวราบ มีสัดส่วนต้นทุน หมวดต่างๆ ดังนี้

1.ต้นทุนค่าวัสดุ 56.85%

2.ต้นทุนค่าแรงงาน 18.62%

3.ต้นทุนค่าเครื่องมือเครื่องจักร 1.11%

4.ต้นทุนค่าจ้างเหมา 16.98%

5.ต้นทุนค่าดำเนินการ 6.44%

โดยบิลค์ทีมได้จัดกลุ่มข้อมูลต้นทุนโครงการก่อสร้างในบทความนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน

ส่วนที่ 1 กลุ่ม ต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าเครื่องมือ ค่าจ้างเหมาช่วง

ส่วนที่ 2 กลุ่ม ต้นทุนทางอ้อม หรือ กลุ่มต้นทุนประเภทค่าดำเนินการ

 

กลุ่มต้นทุนทางตรง ของงานก่อสร้าง บ้าน/ทาวน์เฮ้าส์/ที่พักอาศัยแนวราบ

ต้นทุนก่อสร้าง

ต้นทุนก่อสร้าง ที่ถูกใช้ในงานสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

   1. งานคอนกรีต ใช้ต้นทุนไป 15.61%
   2. งานเตรียมสถานที่ งานดิน และงานเสาเข้ม 13.80%
   3. งานก่อฉาบ 10.89%
   4. งานผนัง พื้น ฝ้า บันได 10.51%
   5. งานเหล็กโครงสร้างและงานโลหะ 9.03%

สังเกตจากสัดส่วนค่าใช่จ่ายทั้ง 4 กลุ่มต้นทุน ของงานที่พักอาศัยแนวราบปี 2020 เป็นไปได้ว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นในปีนี้ ส่วนใหญ่แล้วเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาใหม่ กำลังดำเนินงานเริ่มต้นกันในส่วนของงานโครงสร้าง แต่โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของงานก่อสร้าง ก็มักจะอยู่ในหมวดหมู่วัสดุก่อสร้างประเภทที่ใช้ทำงานโครงสร้างอยู่แล้วด้วย

และส่วนถัดมาเป็นโครงการที่ยังดำเนินการอยู่แล้ว อาจจะเป็นโครงการที่เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 2019 และโครงการที่เกิดขึ้นมาในช่วงต้นปี 2020 ซึ่งเราก็รู้กันว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประเทศไทยมีการล็อกดาวน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เลยทำให้โครงการที่พักอาศัยแนวราบหลายแห่ง ถูกชะลอโครงการไว้ก่อน และลูกค้าบางเจ้าก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะสร้างที่พักในช่วงนั้น ต่อมาพอในช่วงที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย งานก่อสร้างโครงการต่างก็กลับมาดำเนินการปกติ ส่งผลทำให้ส่วนใหญ่ตัวเลขต้นทุนที่ได้เห็นในบทความนี้ จะอยู่ช่วงหลังจากเสร็จงานโครงสร้างไปเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม

 

กลุ่มต้นทุนทางอ้อม ของงานก่อสร้าง บ้าน/ทาวน์เฮ้าส์/ที่พักอาศัยแนวราบ

ต้นทุนก่อสร้าง

ต้นทุนทางอ้อม หรือค่าดำเนินการในปีที่ผ่านมา ส่วนต้นทุนที่ถูกจ่ายออกไปมากที่สุด คือ ค่าจ้างพนักงาน และโบนัส อาจเป็นค่าจ้างโฟว์แมน (Foreman) วิศวกร หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายถึง 37.71% ในกลุ่มค่าดำเนินการ รองลงมาจะเป็น ค่างานสิ่งก่อสร้างชั่วคราว 13.83% และถัดมาจะเป็น ค่าออกแบบ และที่ปรึกษา มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 9.86% โดยสัดส่วนต้นทุนทางอ้อมที่ได้กล่าวไป สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดในกลุ่มต้นทุนทางตรง

อีกส่วนที่น่าสนใจอย่าง ต้นทุนที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ เป็นต้นทุนของส่วนงานประเภทใดก็ได้ ที่ผู้ใช้งานต้องการที่จะเน้นเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น เงินสดย่อยที่หน้างานมักจะเบิกไปซื้อของมาก่อน แล้วค่อยมาเคลียร์กับที่ออฟฟิศภายหลัง หรือจะเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ ซึ่งในต้นทุนส่วนนี้มีมีการใช้ค่อนข้างสูงและถูกใช้ไปถึง 8.90% ของกลุ่มต้นทุนทางอ้อม

ต้นทุนค่าดำเนินการนี้ผู้รับเหมาบางเจ้ามักจะไม่ให้ความสำคัญเท่าใดนัก  ส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคุมแค่ ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน พอจบโครงการรับเงินแล้วจบไป แต่หารู้ไม่ว่าไม่ได้นำต้นทุนค่าดำเนินการไปคำนวณด้วย ซึ่งจะต้องระวังเป็นอย่างมาก เพราะ ยิ่งเวลาของงานโครงการผ่านไปเรื่อยๆ แล้วงานยังไม่เสร็จไปตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเกิดขึ้นเสียไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบโครงการ ฉะนั้นอยากให้ผู้รับเหมาหันมาให้ความสำคัญกับต้นทุนส่วนนี้ด้วย เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนที่จะเกิดขึ้นได้ และไม่กระทบต่อผลกำไรที่ควรจะได้

ดังนั้น ผู้รับเหมาท่านใดอยากรับรู้ข้อมูลโครงการของตนแบบ Real-Time อยากมีข้อมูลเพื่อช่วยวางแผนและตัดสินใจ อยากพัฒนาองค์กรให้ทำงานกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น และกำลังมองหาเครื่องมือที่ดีเข้าไปช่วยทำงาน BUILK โปรแกรมควบคุมต้นทุนธุรกิจก่อสร้าง โปรแกรมใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน ไม่เพิ่มภาระเรื่องต้นทุนค่าเทคโนโลยีปฏิบัติการให้กับผุ้รับเหมา

หากท่านใดที่กำลังมองหาซอฟแวร์ที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการควบคุมต้นทุนโครงการ อยากมีข้อมูลต้นทุนโครงการ เพื่อให้รับรู้ค่าใช้จ่ายไม่อยากให้ต้นทุนหายไปมากกว่านี้ ทีมงานขอฝาก BUILK โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้างออนไลน์ ใช้งานฟรี! สำหรับผู้รับเหมา SMEs

 สมัครใช้งานง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 061 389 0001

ซอฟต์แวร์ฟรี-addfriend

 

และสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งาน และต้องการให้ทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญ ช่วยสอนการใช้งาน ช่วยวางระบบควบุมต้นทุนก่อสร้างให้กับบริษัทคุณ บิลค์ทีมก็มี Service หรือบริการเพื่อผู้รับเหมาโดยเฉพาะ มานำเสนอ

BUILK Workshop การบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้าง กับผู้เชี่ยวชาญ เรามีทีมงานที่จะช่วยวางระบบควบคุมต้นทุน เพื่อบริษัทคุณโดยเฉพาะ พาทำทีละขั้นตอน ปรับการทำงานได้แบบครอบคลุม มีทั้งในรูปแบบออนไลน์ ที่เป็นการ Workshop ผ่าน Microsoft Team  และรูปแบบออฟไลน์ ที่จะมีทีมงานไปสอนถึงบริษัท เรียนพร้อมกัน ปรับไปพร้อมกัน

BUILK Online Training เป็นระบบวิดิโอออนไลน์ ทีทีมงานทำการอัดวิดิโอสอนการใช้งานโปรแกรมไว้ ผู้ซื้อสามารถดูที่ไหน  เมื่อไหร่ก็ได้ รวมถึงสามารถให้พนักงานรับชมกันภายในทั้งบริษัทกันได้สบายๆ เริ่มต้นเฉลี่ยเพียงวันละ 7 บาท ใช้งานได้ทั้งปี ต่อ 1 แอคเคาท์

 

และสุดท้ายนี้ BUILK ขอเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะเข้าไปช่วยผู้รับเหมาเติบโตไปข้างหน้าด้วยกันครับ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการรับเหมา ฝากพี่ๆแชร์บทความนี้ต่อๆกันไปด้วยนะครับ

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Analytic และ Facebook Pixel

  เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save
X