สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างกำไร : อุปกรณ์ปูกระเบื้องยกเซ็ทจระเข้ B.I.Y (Build it yourself) ตัวช่วยของช่างปูกระเบื้องทุกระดับฝีมือ

ท่ามกลางการแข่งขันในแต่ละอาชีพ ค่าแรง ภาพรวมเศรษฐกิจ รวมไปถึงผลกระทบของเทคโนโลยี ที่เข้ามาพลิกหลายภาคอุตสาหกรรมให้เปลี่ยนแปลงไป  หลายอาชีพต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอด  หลายอาชีพต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถอยู่ในสนามที่แข่งขันกันอย่างดุเดือด   ซึ่งหากพูดถึงวงการวัสดุก่อสร้างในปัจจุบัน คงต้องยอมรับว่าการแข่งขัน ดุเดือดไม่แพ้ธุรกิจอื่นๆ แบรนด์จระเข้ หนึ่งในแบรนด์วัสดุประกอบการปูกระเบื้อง ที่อยู่คู่ช่างไทยมามากกว่า 28 ปี [...]

โปรแกรมบริหารโครงการก่อสร้าง 3
เพิ่มประสิทธิภาพงานรับเหมาด้วย โปรแกรมบริหารโครงการก่อสร้าง

โปรแกรมบริหารโครงการก่อสร้างสามารถสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ผู้รับเหมาได้ ก็ด้วยที่ลูกค้าคนไหนก็ต้องการใช้บริการผู้รับเหมาที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ที่แน่ๆต้องมีความสามารถในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และเรื่องการจัดการต้นทุนต้องเป็นระบบ ต้องสามารถจัดการงบประมาณของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนได้ เพราะลูกค้าคงไม่อยากให้งบประมาณของการก่อสร้างบานปลาย ดังนั้นผู้รับเหมาก็ควรมีการบริหารจัดการให้ดี มีผลงานที่สอดคล้องกับงบประมาณที่คุยกันกับลูกค้าไว้ให้ได้ [...]

กำแพงกันดินสำเร็จรูปจาก CPS กับคุณสมบัติล่าสุด “แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้เร็ว”

รู้จักกำแพงกันดิน ‘กำแพงกันดิน’ (Retaining Wall) เป็นกำแพงที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน ถูกจัดให้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาหน้าดินไม่ให้ทลายลงไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆ ทำหน้าที่เสมือนเขื่อนกั้นบริเวณพื้นที่นั้นๆ ทำให้ลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ข้างเคียง เป็นการรักษาพื้นดินให้มีสภาพคงทน อีกทั้งกำแพงกันดินยังสามารถรองรับการสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปได้ดีอีกด้วย การเลือกกำแพงกันดิน การเลือกประเภทของ ‘กำแพงกันดิน’ ก็มีความแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของดินในแต่ละพื้นที่ [...]

X