วิธีเพิ่มรายรับเข้าโครงการ

เมื่อมีการรับเงินของโครงการ ให้เข้าไปบันทึกที่เมนู “รับเงิน” การบันทึกจะออกเป็นใบแจ้งหนี้ เพื่อนำไปส่งให้ลูกหนี้ ระบบจำนำข้อมูลตรงนี้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ของโครงการทันที

 

1. เมื่อมีข้อมูลโครงการก่อสร้างอยู่แล้วให้ไปที่เมนู รับเงิน คลิกสร้าง ที่มุมขวาบน

2. เลือกโครงการที่คุณจะเรียกเก็บเงิน ระบบจะดึงข้อมูลโครงการที่คุณใส่ไว้แล้วมาให้ เช่น ข้อมูลโครงการ, ชื่อลูกค้า, วันที่ครบกำหนด ซึ่งหมายถึงวันที่เจ้าของโครงการต้องจ่ายเงินให้คุณ ส่วนวันที่รับเงิน ให้กลับมาแก้ไขเมื่อคุณได้รับเงินแล้ว

* หากเราวางแผนรายรับ(ตอนสร้างโครงการ)ไว้อยู่แล้ว แค่เลือกรหัสงวดงาน ระบบก็จะดึงข้อมูลที่วางแผนเอาไว้มาให้ ทั้งรายละเอียด จำนวนเงิน

         แต่ถ้าไม่ได้วางแผนรายรับไว้ก็ไม่เป็นไร ให้ใส่รหัสงวดงาน จำนวนเงินตามประเภทเงิน ช่องงวดงานใส่เงินได้ของคุณตามสัญญา และใส่จำนวนเงินมัดจำทีต้องคืน และ เงินประกันผลงานที่ถูกหักไว้ แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ จะคำนวนเงินสุทธิให้อัตโนมัติ เมื่อใส่ข้อมูลอื่นๆ เช่น เงื่อนไขการชำระเงิน เรียบร้อยแล้วคลิกสร้าง

พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใน BUILK Cost Control อย่างไร

หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้คลิก “พิมพ์” ที่มุมขวาบนหลังจากสร้างใบแจ้งหนี้แล้ว จะเลือกพิมพ์เป็น PDF หรือ Excel ก็ได้ โดยพิมพ์ 2 ใบ ใบแรกให้ผู้จ้าง ใบสำเนาให้ผู้ว่าจ้างเซ็นต์ชื่อแล้วเก็บไว้ที่ตัวคุณเป็นหลักฐานเรียกเก็บเงินเมื่อถึงกำหนดชำระ

 

ใช้ แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ใน BUILK Cost Control อย่างไร

เจ้าของโครงการอาจขอใบเสร็จรับเงินหลังจากจ่ายเงินให้คุณ ใน BUILK Cost Control ไม่มี แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน โดยตรง แต่คุณใช้ แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel แล้วเปลี่ยนชื่อเอกสาร ด้านบน คุณก็จะได้ใบเสร็จรับเงินแล้ว