ใบสั่งซื้อลบได้หรือไม่

ใบสั่งซื้อที่สร้างมาแล้ว “ไม่สามารถลบออกได้ครับ” ถ้าหากเอกสารใบนั้นๆพี่ๆยังไม่ได้ทำการอนุมัติ พี่ๆก็ยังสามารถแก้ไข้ได้ครับ แต่ถ้าพี่ๆเกิดอนุมัติใบสั่งซื้อไปแล้วก็ สาเหตที่ระบบไม่ให้พี่ๆสามารถลบใบสั่งซื้อออกจากะบบเนื่องจากป้องกันคนที่ไม่หวังดีกับพี่ๆมาลบข้อมูลออก หรือเกิดความผิดพลาดระหว่างทำงานแล้วเผลอกดลบเอกสารออกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทาง BUILK จึงมีปุ่ม “ยกเลิก” ใบสั่งซื้อให้แทนครับ

BUILK_ข้อมูลสั่งซื้อ

วิธีทำ ให้ทำการ “ยกเลิก” เอกสารใบนั้นแล้วเลือกเหตุผลตามความเหมาะสมแล้วกด “ยกเลิกใบสั่งซื้อ


BUILK_การชำระเงิน

เท่านี้การยกเลิกเอกสารเป็นอันเสร็จสิ้นครับ