ลำดับเลขที่เอกสาร

ขั้นแรกให้กดไปที่ ”ชื่อผู้ใช้” จากนั้นเลือก ”การตั้งค่า” ตาม กรอบสีแดง ดังรูป

ลำดับเลขที่เอกสาร

หลังจากกด ”การตั้งค่า” แล้วระบบจะพาไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ให้ไปที่ ”ตั้งค่า Cost Control” ระบบจะพามายังหน้าตั้งค่า Cost Control แล้วพี่ๆสามารถเข้าไปเลือกเปลี่ยนการเรียงลำดับเอกสารได้ใน กรอบสีแดง ดังรูป ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะให้ระบบเลือกเรียงลำดับ ตามเดือน หรือ ตามโครงการ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กด”บันทึก” *หมายเหตุ เอกสารใดที่เคยสร้างไปแล้วจะไม่สามารถเรียงลำดับตามที่เลือกได้

ลำดับใบเสนอราคา_แจ้งหนี้_สั่งซื้อ