ขั้นตอนการสร้างกิจการ

 

1. หลังจากกดปุ่มถัดไปในหน้า “ข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้งาน” แล้ว ระบบจะพาท่านมายังหน้าสร้างกิจการ

2. ใส่รายละเอียดกิจการ โดยช่อง “ตั้งชื่อเว็บไซต์” จะเป็นชื่อเว็บไซต์ของบริษัท (Company Profile) ที่ BUILK จะสร้างให้อัตโนมัติ ดังตัวอย่างในช่องด้านล่าง

3. หลังจากที่สมัครเรียบร้อยเสร็จแล้ว ระบบจะพาไปหน้าสร้าง สินค้า/ผลงาน สมาชิกสามารถกดข้ามขั้นตอนไปก่อนได้ครับ

 

แนวคิดในการทำงาน

เนื่องจากในงานก่อสร้างนั้นจะบริหารงานเป็นโครงการของแต่ละกิจการ ซึ่งในแต่ละกิจการนั้นจะมีผู้ใช้งานหลายท่านมาร่วมด้วยช่วยกันทำงานในกิจการ

ซึ่งผู้ใช้งานแต่ละท่านนั้นสามารถร่วมทำงานหรือเข้าร่วมกิจการได้ในหลายๆกิจการ

ในการใช้งานโปรแกรม BUILK Cost Control นั้น ผู้ใช้งานทุกท่านจำเป็นต้องอยู่ในกิจการใดกิจการหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้งานแต่ละท่านอาจจะมีตำแหน่งแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการได้

ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานท่านใดยังไม่ได้เข้าร่วมกิจการใดๆ ระบบจะให้ท่านสร้างกิจการของตัวท่านเองในระบบก่อน โดยมีขั้นตอนการสร้างกิจการดังนี้

(ในกรณีที่มีผู้ใช้งานท่านอื่นชวนเข้ากิจการแล้ว ระบบจะข้ามขั้นตอนเหล่านี้ไปให้อัตโนมัติ)