การสร้างใบบันทึกต้นทุน

 

ในโปรแกรม BUILK Cost Control นั้น ต้นทุนทุกประเภทจะถูกสร้างจากการสร้างใบสั่งซื้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
 

1. เปิดหน้าสร้างใบสั่งซื้อ : โดยคลิกแถบจัดซื้อ จากนั้นกดปุ่ม สร้างใบสั่งซื้อ

 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม สร้าง

 

ปุ่มในการใช้งาน

 : ใช้เมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อเอกสารเป็น Non-PO เช่น ค่าน้ำค่าไฟ ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ที่เราไม่ต้องเปิด PO ส่งให้กับผู้ขาย

 : ใช้เมื่อต้องการรีบให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติเอกสารใบนี้ ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนให้กับคนที่มีสิทธิ์อนุมัติเข้าไปในอีเมล

 : ทำหน้าที่เหมือน Hashtag ใน Facebook หรือ Twitter เพื่อจัดหมวดหมู่ในกับเอกสารใบนี้และทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น

 : เมื่อกดปุ่มนี้ ระบบจะบันทึกเอกสารที่สร้างขึ้นและสร้างหน้าเปล่าเพื่อเตรียมการสร้างเอกสารใบใหม่ ใช้ในกรณีที่มีเอกสารที่ต้องการบันทึกจำนวนมาก เพื่อให้รวดเร็วต่อการสร้างเอกสาร

 : เมื่อกดปุ่มนี้ ระบบจะบันทึกเอกสารที่สร้างขึ้นมา

 

3. หลังจากสร้างเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าดังรูป