สัญลักษณ์รายการใบสั่งซื้อ

 

โดยปกติแล้วหลังจากผู้ใชสร้างเอกสารใบสั่งซื้อแล้ว ในหน้ารายการใบสั่งซื้อมักจะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆให้เห็น ซึ่งในแต่ละสัญลักษณ์บนระบบมักจะแสดงขึ้นมาเพื่อบอกรายละเอียดต่างให้ผู้ใช้งานเห็นและสามารถทำงานในขั้นตอนถัดไปได้ เช่นเมื่อผู้ใช้เห็นสถานะ รออนุมัติ สิ่งที่ผู้ใช้จะต้องทำต่อก็คืดจะต้องเข้าไปอนุมัติใบสั่งซื้อใบนั้นเพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้

สัญลักษณ์ต่างๆบด้วยกันดังนี้

1. สถานะใบสั่งซื้อ 

คือ สถานะของเอกสารใบสั่งซื้อ อ่านเพิ่มเติมคลิก

2. ไม่ออกใบสั่งซื้อ  

คือ สัญลักษณ์ที่แสดงว่าเอกสารใบนี้เป็นเอกสารที่บันทึกต้นทุนโดยเลือกคำสั่งไม่ออกใบสั่งซื้อ NON-PO เช่น ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนทางอ้อมอย่างค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ต้องการออกเป็นใบสั่งซื้อส่งไปให้ผู้ขาย สัญลักษณ์นี้จะแสดงข้างหน้าเลขที่ใบสั่งซื้อ

3. แนบไฟล์  

คือ สัญลักษณ์ที่แสดงว่าใบสั่งซื้อใบนี้ผู้ใช้ได้แนบไฟล์ลงในใบสั่งซื้อด้วย

4. แสดงความคิดเห็น  

คือ สัญลักษณ์ที่แสดงว่าใบสั่งซื้อใบนี้ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็นบนใบสั่งซื้อ

5. เงินสด  

คือ ประเภทการชำระเงินที่ผู้ใช้เลือกตอนสร้างใบสั่งซื้อที่เป็นประเภทเงินสด

6. เครดิต  

คือ ประเภทการชำระเงินที่ผู้ใช้เลือกตอนสร้างใบสั่งซื้อที่เป็นประเภทเครดิต

7. รอการชำระเงิน  

คือ สถานะการชำระเงินที่ยังรอการชำระเงินของใบสั่งซื้อ จะแสดงหลังจากที่ผู้ใช้ได้ทำการจัดสรรและอนุมัติใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

8. เกินกำหนดชำระเงิน  

คือ สถานะการชำระเงินกรณีที่ผู้ใช้สร้างใบสั่งซื้อแล้วเลือกประเภทการชำระเงินเป็นประเภทเครดิต เมื่อเอกสารใบนี้เกินกำหนดชำระเงินระบบจะแสดงสถานะเกินกำหนดชำระเงิน

9. ชำระเงินแล้ว  

คือ สถานะการชำระเงินของใบสั่งซื้อที่ผู้ใช้ได้ชำระเงินและเข้ามาอัพเดทวันที่ชำระเงินในใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

10. ใบสั่งซื้อจัดสรรไม่ครบ 100%  

คือ สัญลักษณ์ที่แสดงว่าใบสั่งซื้อใบนั้นผู้ใช้งานยังไม่ได้ทำการจัดสรรต้นทุนให้กับใบสั่งซื้อ