การอนุมัติและพิมพ์ใบสั่งซื้อ

 

หลังจากสร้างใบสั่งซื้อ เพื่อบันทึกต้นทุนและจัดสรรต้นทุนเพื่อรับรู้ต้นทุนคงเหลือในโครงการเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อมาคือการให้ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีสิทธิ์ “กดอนุมัติเอกสาร” เพื่อเป็นการยืนยันว่าต้นทุนที่สร้างเป็นต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจริง

เมื่ออนุมัติใบสั่งซื้อแล้ว จะสามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อใบนั้นๆได้ แต่จะไม่สามารถกลับมาแก้ข้อมูลในใบสั่งซื้อนั้นๆได้อีกต่อไป (แต่การจัดสรรยังสามารถแก้ไขได้)

การอนุมัติเอกสาร

สามารถอนุมัติเอกสารได้โดยเลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการเพื่อเข้าหน้ารายละเอียด จากนั้นเลื่อนมาด้านล่างสุด กด “อนุมัติ”

เลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการจากหน้ารายการ

ปุ่มอนุมัติจะอยู่ด้านล่างสุด

จากนั้นหน้ารายละเอียดใบสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นดังรูป


 

การพิมพ์เอกสาร

หลังจากอนุมัติเอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเปิดให้สามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสารได้ โดยมีวิธีการดังนี้

  • คลิกปุ่ม “เอกสาร” ด้านบนขวามือ

  • ระบบจะแสดงประเภทเอกสารที่ต้องการให้แสดง 2 รายการ ได้แก่

 

เอกสารใบสั่งซื้อ

ซึ่งใบสั่งซื้อนี้สามารถพิมพ์ หรือดาวน์โหลดได้

เอกสารการจัดสรรต้นทุน

เอกสารการจัดสรรต้นทุนนี้สามารถพิมพ์ หรือดาวน์โหลดได้