เกี่ยวกับใบสั่งซื้อ

 

ใช้ แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ใน Builk Cost Control อย่างไร
เจ้าของโครงการอาจขอใบเสร็จรับเงินหลังจากจ่ายเงินให้คุณ ใน Builk Cost Control ไม่มี แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน โดยตรง แต่คุณใช้ แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel แล้วเปลี่ยนชื่อเอกสาร ด้านบน คุณก็จะได้ใบเสร็จรับเงินแล้ว