เปลี่ยนภาษาการแสดงผลหน้าเว็บ

ขั้นแรกให้กดไปที่ ”ชื่อผู้ใช้” จากนั้นเลือก ”การตั้งค่า” ตาม กรอบสีแดง ดังรูป

การตั้งค่าเว็บ

หลังจากกด ”การตั้งค่า” แล้วระบบจะพาไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ให้ไปที่ [ภาษา] แล้วเลือกภาษาที่ต้องการแสดงผลจากนั้นกด”บันทึก

การตั้งค่าบัญชี