เปลี่ยนภาษาในเอกสาร

ขั้นแรกให้กดไปที่ ”ชื่อผู้ใช้” จากนั้นเลือก ”การตั้งค่า” ตาม กรอบสีแดง ดังรูป

เปลี่ยนภาษา_เอกสาร

หลังจากกด ”การตั้งค่า” แล้วระบบจะพาไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ให้ไปที่ ”ตั้งค่า Cost Control” ระบบจะพามายังหน้าตั้งค่า Cost Control แล้วพี่ๆสามารถเข้าไปเลือกเปลี่ยนการเปลี่ยนภาษาในเอกสารได้ใน กรอบสีแดง ดังรูป ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะให้ระบบเลือกภาษาที่แสดงในเอกสารเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาพม่า และภาษาลาว เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กด”บันทึก

ตั้งค่า_costcontrol