เปลี่ยน EMAIL ของผู้ใช้งานในระบบทำได้หรือไม่

ไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับ เนื่องจากระบบได้จำค่า email แรกที่ผู้ใช้สมัครไว้ในระบบแล้ว หากเปลี่ยนอีเมลอาจทำให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้งานเอง ทางบิลค์จึงไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลให้ผู้ใช้งานได้
ขอแนะนำ ให้ผู้ใช้งานดึงอีเมลใหม่เข้ามาในกิจการแล้วตั้งสิทธิ์ต่างๆให้เหมือนกับสิทธิ์ในอีเมลเดิมครับ ทำได้โดยเข้าไปทำที่ List Manager