เพิ่มกิจการ

เพิ่มกิจการ

สามารถทำได้ครับ วิธีทำให้ให้พี่ๆมองที่ชื่อผู้ใช้งาน ซึ่งจะอยู่ที่แถบสีเหลืองมุมขวาบนจะพบกับเมนูที่แสดงลงมาเลือกคำว่า ”เพิ่มกิจการ” ตาม กรอบสีแดง ดังรูปจากนั้นจะพาไปยังหน้าให้ใส่ข้อมูลของกิจการใหม่ ใส่รายละเอียดข้อมูลของกิจการลงไปได้เลยครับเมื่อลงข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มคำว่า ”สร้าง” เป็นอันเสร็จสิ้นครับและกิจการก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก 1 กิจการและชื่อกิจการที่อยู่ใต้ชื่อผู้ใช้ก็จะเปลี่ยนเป็นกิจการใหม่ที่สร้างขึ้นมาซึ่งสามารถเข้าไปดูหรือเข้าไปเปลี่ยนกิจการได้โดยกดไปที่ผู้ใช้ จากนั้นจะมีเมนูจะแสดงชื่อกิจการที่สร้างขึ้นมาซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆในบริษัทไหนก็ได้**ข้อควรระวังหากพี่ๆมีหลายกิจการ ตอนที่จะทำงานลงรายละเอียดเอกสารต่างๆ อยากให้พี่ๆตรวจชื่อกิจการที่อยู่มุมบนขวามือที่กำลังจะไปทำอยู่ให้แน่ใจก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานและจะได้ไม่เสียเวลาในการทำงานซ้ำๆครับ