ฝ่ายจัดซื้อและการขอราคาวัสดุก่อสร้างต่างๆเป็นของที่คู่กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งงานที่พบเป็นประจำคือการนำใบเสนอราคาจากร้านต่างๆมาเทียบราคาเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้า

ฟีเจอร์ “ขอราคา” จึงถูกสร้างมาเพื่อช่วยเหลือขั้นตอนการทำงานดังกล่าวอีกทั้งยังสะดวกในการออกเอกสารและการในข้อมูลมาทำงานในขั้นต่อไปอีกด้วย

เลือกหัวข้ออ่าน

สร้างใบขอราคา

1. เปิดเมนูCost Control โดยคลิกแถบขอราคา จากนั้นกดปุ่ม ขอใบเสนอราคา

 

2. ใส่ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดส่ง

*หากใส่ข้อมูลที่อยู่ของโครงการไว้ ระบบจะนำมากรอกให้อัตโนมัติ ทั้งนี้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ระบุเองได้

 

3. กรอกรายการ – จำนวน – หน่วย ของสินค้าที่ต้องการ

 

4. แนบไฟล์และกรอกหมายเหตุ (ถ้ามี)

แนบไฟล์ เช่น ใบขอซื้อสินค้า(PR) เอกสารต่างๆ โดยสามารถอัพโหลดไฟล์ได้ทุกประเภท หมายเหตุ ที่ต้องการเขียน ซึ่งจะปรากฎที่ใบขอราคาด้วย

 

5. เลือกผู้ขายที่ต้องการขอราคา

รายชื่อและข้อมูลของผู้ขายจะมีให้เลือกจากผู้ขายที่มีข้อมูลอยู่ในกิจการ หากต้องการขอราคาจากผู้ขายที่ไม่มีข้อมูลในกิจการ ท่านสามารถกรอกข้อมูลผู้ขายใหม่ได้เลย จากนั้นโปรแกรมจะจดจำไว้ให้อัตโนมัติ

 

6. เลือก “ส่งอีเมล์ขอใบเสนอราคา” ด้านล่างสุดของจอ

ซึ่งในส่วนนี้จะมีทั้งหมด 3 ปุ่ม ซึ่งใช้งานแตกต่างกันดังนี้

ส่งอีเมล์ขอใบเสนอราคา : ส่งรายการสินค้าไปยังอีเมลของผู้ขายที่กรอกข้อมูลเอาไว้ในข้อที่ 5 เป็นการขอใบเสนอราคากับทางร้านค้า

บันทึกเป็นฉบับร่าง : บันทึกข้อมูลที่กรอกในใบขอราคานี้ไว้โดยยังไม่ส่งอีเมลไปยังผู้ขาย และสามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลใบขอราคาใบนี้ได้ โดยขั้นตอนการแก้ไขสามารถศึกษาได้จากหัวข้อถัดไป

ยกเลิก : ยกเลิกการทำใบขอราคานี้

 

 

แก้ไขใบขอราคา

หลังจากสร้างใบขอราคาแล้วจะระบบจะบันทึกและแสดงรายการใบขอราคาที่หน้าแรกของเมนู”ขอราคา”

ทั้งนี้ ใบขอราคาที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้นั้นต้องบันทึกเป็นฉบับร่างเท่านั้น โดยสามารถแก้ไขได้โดยคลิกที่รายชื่อใบขอราคาที่ต้องการแก้ไข

 

 

การตรวจสอบใบขอราคา

หากสร้างใบขอราคาแล้วกดปุ่ม “ส่งอีเมล์ขอใบเสนอราคา” แล้ว ระบบจะส่งอีเมลไปยังผู้ขายทุกเจ้าที่คุณกรอกข้อมูลเอาไว้ในใบขอราคานั้นๆ และในหน้าแสดงรายการใบขอราคาจะมีสถานะ “เปิด” การเสนอราคา

 

เมื่อเปิดใบขอราคาจะพบกับหน้าตาดังรูป

 

 

การตอบกลับใบขอราคา/การเสนอราคา (สำหรับผู้ขาย)

หลังจากที่ผู้ขอราคาส่งอีเมลใบขอราคาถึงผู้ขาย ระบบจะส่งอีเมลดังในรูป

 

ขั้นตอนการเสนอราคา สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม “คลิกที่นี่เพื่อเสนอราคา”

 

2. เมื่อคลิกพบกับหน้า “ส่งใบเสนอราคา”

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 

3. กด “บันทึก” เป็นอันเสร็จสิ้น

 

 

บันทึกราคาด้วยตนเอง

ในกรณีที่ทางร้านค้าไม่ได้ส่งราคากลับผ่านทาง email แต่ต้องการลงราคาที่ถูกเสนอมาในระบบของ BUILK เพื่อเทียบราคาสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิก “บันทึกราคาเอง” ด้านบนขวามือในรายชื่อผู้ขาย

 

2. เลือกผู้ขายที่ต้องการบันทึกราคา

 

3. ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้นกด “บันทึก”

 

 

สร้างใบสั่งซื้อจากใบขอราคา

หลังจากได้รับการเสนอราคาแล้วโปรแกรมจะเปรียบเทียบราคาและสรุปให้อัตโนมัติ

เพื่อความรวดเร็วในการสร้างเอกสาร ท่านสามารถสร้างใบสั่งซื้อจากใบขอราคาได้โดยมีวิธีการดังนี้

1. เลือกใบเสนอราคาที่ต้องการทำเป็นใบสั่งซื้อ

2. คลิกปุ่ม “สร้างใบสั่งซื้อจากใบเสนอราคานี้