ใบสั่งซื้อที่อนุมัติไปแล้ว แก้ไขได้หรือไม่

ใบสั่งซื้อที่อนุมัติไปแล้ว แก้ไขได้หรือไม่

หากพี่ๆอนุมัติใบสั่งซื้อไปแล้วจะ “ไม่สามารถ” กลับไปแก้ไขได้ครับ เนื่องจากการอนุมัติเอกสารไปแล้วก็เท่ากับว่าพี่ต้องการจะซื้อสินค้าในเอกสารใบสั่งซื้อนั้นจริงๆแล้ว จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขเอกสารนั้นได้ แต่การจัดสรรยังคงสามารถเข้าไปจัดสรรใหม่ได้วิธีทำ ให้ทำการ “ยกเลิก” เอกสารใบนั้นแล้วเลือกเหตุผลตามความเหมาะสมแล้วกด “ยกเลิกใบสั่งซื้อ” ต่อมาให้ทำการ “คัดลอก” ใบที่ทำการยกเลิกมา แล้วก็แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการแล้วทำการจัดสรรกับอนุมัติตามปกติครับ
ทราบได้ยังไง ว่าเอกสารคัดลอกมาจากไหน ในระบบ BUILK เองเมื่อมีการคัดลอกเอกสารไปแล้วจะมีหลักฐานอยู่ในช่องประวัติเอกสาร ในเอกสารใบที่คัดลอกมาจะบอกครับว่าคัดลอกมาจากใบไหน และเอกสารใบไหนที่ถูกคัดลอกมาก็จะบอกครับว่าเอกสารใบไหนคัดลอกไป
สุดท้ายครับก่อนอนุมัติแต่ละครั้งควรตรวจสอบให้ดีก่อนจะดีที่สุดครับ