วิธีดูใบขอซื้อ PR ที่สร้างแล้วบนระบบBUILK

การตรวจสอบสถานะใบขอซื้อ
หลังจากที่ใบขอซื้อที่ถูกสร้างผ่านทาง LINE หรือถูกสร้างผ่านทางหน้าเว็บเรียบร้อยแล้ว เอกสารจะถูกบันทึกเข้าไปในระบบ BUILK ในทันที สามารถเข้าไปดูเอกสารเหล่านั้นได้ในระบบ BUILK โดยเข้าไปที่เมนู Cost Control เลือก ใบขอซื้อ จากนั้นระบบจะแสดงเอกสารใบขอซื้อต่างๆที่ถูกขอเข้ามาในระบบ

BUILK_LINEPR

 
 
สถานะของขั้นตอนใบขอซื้อ จะบอกที่หน้านี้ทันทีว่าเอกสารใบไหนอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบเอกสาร จะแบ่งเป็นดังนี้
RFQ หมายถึงใบขอซื้อใบนี้ถูกนำไปเป็นใบขอราคาอยู่ซึ่งสามารถแปลงไปเป็นใบสั่งซื้อได้อีกที
PO หมายถึงใบขอซื้อใบนี้ถูกนำไปเป็นใบสั่งซื้อแล้ว
สถานะเอกสาร สามารถตรวจสอบได้ว่าใบขอซื้อว่าอยู่สถานะใดบ้าง หากใบไหนเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นสีเขียว แต่ใบไหนที่ถูกยกเลิกจะกลายเป็นสีเทา
เลขที่เอกสาร เรียงตามลำดับการสร้างเอกสาร
ชื่อโครงการ ที่หน้างานต้องการให้ซื้อของมาลงที่หน้างาน
ชื่อผู้ขอซื้อ จัดซื้อจะสามารถรู้ได้ว่าใครเป็นผู้ขอซื้อ
วันที่ขอซื้อ วันที่เอกสารถูกสร้างขึ้นมา

เมื่อเข้าไปในเอกสารใบขอซื้อแล้วสามารถตรวจสอบรายละเอียด แก้ไข หรือยกเลิกได้ (ในกรณีที่เอกสารอยู่ในสถานะ รอทำ เท่านั้น)
 

BUILK_LINEPR

 
ใบขอซื้อที่สร้างขึ้นมาสามารถแปลงให้เป็นใบขอราคา(RFQ)หรือใบสั่งซื้อ(PO)ได้ซึ่งพี่ๆสามารถกดที่ปุ่มเขียวด้านล่างได้เลยครับ
 

BUILK_LINEPR