BUILK Sponsorship Packages [ผู้สนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพของผู้รับเหมา]

BUILK เริ่มต้นจากการเป็น Free Software as a Service ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารธุรกิจก่อสร้าง ฟรี” รายแรกในเอเชีย 

ภายใต้แนวคิดที่ต้องการจะพลิกโฉมวงการก่อสร้างให้ก้าวสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ปัจจุบันมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs ที่บริหารงาน

อยู่บนระบบของ BUILK กว่า 25,000 บริษัท ใน 5 ประเทศ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ลาว พม่า และ กัมพูชา

CONSTRUCTION UNITED

ความฝันของ BUILK คือการรวบรวมวงการก่อสร้างไทยและอาเซียนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

ทุกคนในวงการก่อสร้างสามารถเชื่อมโยงกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล แอปพลิเคชัน ฯลฯ 

เพื่อขยายสังคมคุณภาพของธุรกิจก่อสร้าง

 

BUILK ผู้ Digitize วงการก่อสร้างไทย

8 ปีที่ BUILK ได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่า วงการก่อสร้างที่ทุกคนมองว่าเชย ล้าสมัย ทำงานกับอิฐ ทำงานกับปูน 

ขายวัสดุก่อสร้าง สร้างตึก สร้างอาคาร สามารถที่จะ Digitize ได้ โดยเริ่มจากการนำซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจก่อสร้าง

ไปให้ผู้รับเหมา SMEs ใช้งานฟรี” พร้อมกับแสดงให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น BUILK CostControl

ช่วยตั้งงบประมาณ บันทึกต้นทุน ค่าใช้จ่าย และรายรับ สามารถออกเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ 

ทำให้ธุรกิจก่อสร้างรับรู้ผลประกอบการแบบเรียลไทม์ บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

เราเห็นพลังของ Digitization ในวงการนี้มากขึ้น และมันก็จะไม่หยุดอยู่แค่ในประเทศไทย BUILK
ต้องการที่จะ Digitize CONSTRUCTION และ REAL ESTATE ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตลาดที่กำลังเติบโตอย่างอย่างรวดเร็ว และมีโอกาสดีๆรอพวกเราทุกคนอยู่

BUILK.COM ปี 2018

ปัจจุบันมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เป็นสมาชิก BUILK มากกว่า 25,000 บริษัท ทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศ CLMV 

25,000 บริษัทที่ทำงานอยู่บนระบบ BUILK มากกว่า 10% เป็นผู้รับเหมาที่มีการใช้งานโปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง BUILK เป็นประจำ คิดเป็นกว่า 3,000 บริษัท

 

 

BUILK PRO USER  ประกอบด้วย 80% คือ Main Constructor ผู้รับเหมาหลัก, 8% คือ Real Estate Developer นักพัฒนาอสังหาฯ,

3% คือ Subcontractor ผู้รับเหมาช่วง และ 9% ที่เหลือ เช่น สถาปนิก ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา และอื่นๆ โดยมีผลประกอบการเฉลี่ยอยู่ที่ 48.6 ล้านบาทต่อปี

 

 

Construction Community

ผู้รับเหมาที่อยู่บนระบบ BUILK คือ ผู้รับเหมาที่มีการจัดตั้งบริษัท รับงานก่อสร้างบ้าน อาคาร หอพัก

สร้างถนน สร้างเขื่อน   ไม่ใช่พวกพี่ช่างทั่วๆไป

Business Model Innovation ของ BUILK

Free Software as a Service ซอฟต์แวร์ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้ฟรีๆ เพื่อ Digitize วงการก่อสร้าง

สอนให้ผู้รับเหมาทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักนำนวัตกรรม/เทคโนโลยี มาใช้ในการก่อสร้าง

มองเห็นข้อมูลต่างๆ แบบ Real Time เห็นความต้องการใช้งานวัสดุและวัตถุดิบต่างๆทั่วประเทศ

 

สร้าง Marketplace ในรูปของ e-Commerce แบบ B2B สำหรับวงการก่อสร้าง Workflow-Integrated Marketplace

B2B Construction Marketing

Marketing แบบ B2B ไม่ใช่การสื่อสารระหว่างองค์กรต่อองค์กร หรือธุรกิจต่อธุรกิจ
แต่เป็นการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มคนเป้าหมายที่ทำธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของบริษัทเรา

ดังนั้น การจะทำ Marketing แบบ B2B ในวงการก่อสร้าง จึงเป็นอะไรที่ยาก และมีความซับซ้อนมากกว่าการทำ Marketing แบบ B2B ใน Industry อื่นๆ
เนื่องจากเป็นการทำการตลาดที่มีความเฉพาะเจาะจงอย่างมาก ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเครื่องมือที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มผู้รับเหมา

ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี ที่ BUILK ได้ทำงานแบบใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้เรารู้ Pain Point ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้รับเหมา
และพูดภาษาเดียวกับผู้รับเหมา มีเครื่องมือที่สามารถทำการตลาดแบบเข้าถึงกลุ่มผู้รับเหมาได้ชัดเจน

BUILK จึงมีความเชี่ยวชาญในการทำ Marketing แบบ B2B ในวงการก่อสร้างเป็นอย่างมาก

 

 

กลุ่มเป้าหมายของ BUILK คือ Construction SMEs มีรายได้เฉลี่ยปีละ 10 ล้าน – 1,000 ล้านบาท

มีมูลค่าตลาด (Market Size) โดยรวมอยู่ที่ 500 ล้านล้านบาท

 

 

BUILK ได้ทำการตลาด แบบ B2B กับบริษัทผู้รับเหมา ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ONLINE Marketing

BUILK มี Tool หลายตัวที่จะสามารถเข้าถึงผู้รับเหมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ได้แก่
1. Home Banner + Side Banner  2.Blog  3. Post Facebook  BUILK Thailand + Boosted
เพื่อสร้าง Brand Awareness ให้กับฝ่ายจัดซื้อ และผู้รับเหมา 

 

2. OFFLINE Marketing

BUILK ไม่ได้เป็นแค่แพลตฟอร์มสำหรับบริหารงานก่อสร้างเท่านั้น แต่เราเป็น Construction Community
ใน 1 ปี BUILK จัดกิจกรรมเยอะมาก เราจัดกิจกรรมประมาณ 3-4 ครั้งต่อเดือน กิจกรรมที่ BUILK จัดมีความหลากหลายมาก ได้แก่

Image is not available

CONSTRUCTION UNITED

งานชุมนุมใหญ่ประจำปีของคนวงการก่อสร้าง งานที่รวบรวมทั้งผู้รับเหมาก่อสร้าง, ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง, เจ้าของโครงการฯ, ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ จากทั่วทุกประเทศใน ASEAN
.
เพื่ออัพเดตเทรนด์งานก่อสร้าง นวัตกรรมใหม่ๆ และสร้าง Connection กัน ทำให้วงการก่อสร้างเติบโตและก้าวไกลไปด้วยกันอย่างมีคุณภาพ

Image is not available

GO BUILK

สอนการใช้งานโปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง BUILK ให้กับผู้รับเหมาทั่วประเทศ

Image is not available

Factory Visit

พาผู้รับเหมาไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ผู้รับเหมาเห็นถึงคุณภาพในการผลิต

Image is not available

Site Visit

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาได้เข้าเยี่ยมชมไซต์งานก่อสร้างที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในงานก่อสร้าง ทำให้งานมีประสิทธิภาพ

Image is not available

BUILK CUP B

งานฟุตบอลประเพณีของผู้รับเหมาไทย งานเดียวเท่านั้นที่ผู้รับเหมาจากทั่วประเทศจะได้มาประลองฝีแข้งกัน

Image is not available

BUILK ON TOUR

กิจกรรมสัมมนาและดูงานก่อสร้างต่างประเทศกับ BUILK ทำให้ผู้รับเหมาได้ทราบเรื่องสภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และโอกาสอุตสาหกรรมก่อสร้างในต่างประเทศ

Arrow
Arrow
Slider

3. MARKET Insight

 

Opportunity Report, Market Share 
และ Competitor Analysis

วิเคราะห์แบรนด์วัสดุก่อสร้าง เพื่อหาโอกาสทางการขาย ดู Market Share ในตลาดจริง และทำการวิเคราะห์คู่แข่งในธุรกิจของคุณ

 

Annual Market Survey

BUILK สามารถทำ Survey Online กับกลุ่มผู้รับเหมาทั่วประเทศ
วัดผลได้แบบ Real Time และมีคนตอบแบบสอบถามมากกว่า 400 คน

 

“BUILK ไม่ใช่แค่ Free Software บริหารธุรกิจก่อสร้าง

แต่เราคือ Construction Marketing Experts”

 

 

 

อยากให้ BUILK เป็นส่วนหนึ่งในการทำ B2B Construction Marketing ให้กับธุรกิจของคุณ !!
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

 

กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณาใส่ชื่อเต็มของบริษัท
กรุณากรอกอีเมลที่คุณใช้งานเป็นประจำ เพื่อที่ทีมงานจะได้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ค่ะ
กรุณาระบุตำแหน่งของท่านให้ชัดเจน เช่น ตำแหน่ง Marketing
ควรกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สะดวกในการติดต่อมากที่สุด
ตัวอย่าง ผลิตและจัดจำหน่ายสุขภัณฑ์ ชื่อแบรนด์ว่า "สมใจ" จำหน่ายผ่านร้านดีลเลอร์ จำนวน 30 เจ้าทั่วประเทศ