จัดซื้อขั้นเทพ หน้าเดียวรู้เรื่อง จบด้วย “รักเหมา”

ระบบจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์ (e-Procurement) “รักเหมา” สร้างขึ้นมาเพื่อยกระดับความสามารถในการเปรียบเทียบราคาของผู้รับเหมายุคใหม่โดยเฉพาะ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถขอราคา (RFQ) กับร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศได้แบบ “One to Many” ค้นหาสินค้า/ร้านค้า เปรียบเทียบราคา ตรวจสอบอนุมัติ และออกเอกสาร จบครบในระบบเดียว

BUILK x รักเหมา ดีอย่างไร ทำไมผู้รับเหมาต้องใช้  

รูปภาพระบบเปรียบเทียบรายการสินค้า (Compare Sheet) บน BUILK.com 
*จากผลวิจัยของ TDRI พบว่า BUILK ช่วยผู้รับเหมาลดต้นทุนได้ 2.6% ต่อปี 
**รักเหมาช่วยให้คุณหาวัสดุก่อสร้างราคาถูก จากร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ปรากฏการณ์ใหม่ของวงการก่อสร้าง ด้วยการผนึกกำลังกันของระบบที่สร้างขึ้นจากปัญหาของผู้รับเหมา BUILK.com โปรแกรมควบคุ้มต้นทุนก่อสร้างออนไลน์ ที่ช่วยคุณรายงาน ผลกำไร ขาดทุนในแต่ละโครงการ สามารถเชื่อมต่อกระบวนการขอราคามายังผู้ขายในระบบของ รักเหมา ได้ทันที โดยใบเสนอราคาจากผู้ขาย จะถูกนำมาสร้างตารางเปรียบเทียบอัจฉริยะ (Compare Sheet) ให้โดยอัตโนมัติ เพื่อเลือกวัสดุก่อสร้างจากผู้ขายจากข้อเสนอที่ดีที่สุด ส่งผลให้ผู้รับเหมามี กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนแบบยกกำลัง 2* 

ประโยชน์จาก BUILK x รักเหมา ที่ผู้รับเหมาต้องรู้ 

ลดต้นทุน

เพิ่มผลกำไรด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

ประหยัดเวลา

ลดกระบวนการการจัดซื้อของกิจการ 

โปร่งใสในการจัดซื้อ

ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  

เชื่อมต่อ

และคัดสรรร้านค้าทั่วประเทศในที่เดียว  

ออกเอกสารออนไลน์

สืบค้นง่าย ไม่ต้องจัดเก็บ 

รายงานวิเคราะห์

ครบทุกแง่มุมในงานก่อสร้าง 

เจาะลึก !! ผู้ใช้งานระบบ BUILK.COM ดีขึ้นอย่างไรเมื่อใช้ รักเหมา ควบคู่ 

เชื่อมต่อกระบวนการขอราคามายังผู้ขายในระบบของรักเหมาได้หลายรูปแบบเช่น ขอราคาจากหน้า “ใบขอซื้อ” หรือ ขอ RFQ ด้วยการพิมพ์รายการในหน้า ขอราคา จะถูกนำมาเปรียบเทียบ และสร้าง Compare Sheet ให้โดยอัตโนมัติ ประหยัดเวลา และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ก่อนสร้างเป็นใบสั่งซื้อในระบบหลังจากนั้นข้อมูลรายการและจำนวนที่ออกใบสั่งซื้อ จะสามารถดึงข้อมูลมาใช้ในการบันทึกต้นทุนบน BUILK.com เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Control ได้ต่อบนระบบเดียว และ ลดเวลาการทำงานซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็นออกไป 

เจาะลึก !! ผู้ใช้งานระบบ BUILK.COM ดีขึ้นอย่างไรเมื่อใช้ รักเหมา ควบคู่ 

เชื่อมต่อกระบวนการขอราคามายังผู้ขายในระบบของรักเหมาได้หลายรูปแบบเช่น ขอราคาจากหน้า “ใบขอซื้อ” หรือ ขอ RFQ ด้วยการพิมพ์รายการในหน้า ขอราคา จะถูกนำมาเปรียบเทียบ และสร้าง Compare Sheet ให้โดยอัตโนมัติ ประหยัดเวลา และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ก่อนสร้างเป็นใบสั่งซื้อในระบบหลังจากนั้นข้อมูลรายการและจำนวนที่ออกใบสั่งซื้อ จะสามารถดึงข้อมูลมาใช้ในการบันทึกต้นทุนบน BUILK.com เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Control ได้ต่อบนระบบเดียว และ ลดเวลาการทำงานซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็นออกไป 

พิเศษสำหรับสมาชิก BUILK ที่ลงทะเบียนใช้งานระบบรักเหมา 

 โปรโมชั่นบัตรน้ำมัน 500 บาท 

เมื่อออกใบสั่งซื้อขั้นต่ำ 50,000 บาท โดยเป็นการขอราคากับร้านค้าบนเครือข่ายรักเหมา รับฟรี บัตรน้ำมัน 500 บาท จำนวน 100 รางวัล โดยคุณสามารถลงทะเบียนเปิดใช้งานฟังก์ชั่น ขอราคาบนรักเหมาได้ฟรี ทันที