สรุปบทเรียน “ New Normal สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง”

อะไรคือ “ New Normal สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ”

New Normal อาจจะเป็นคำศัพท์ใหม่ของหลายๆคน แต่สำหรับบางคนก็คงเคยได้ยินมาบ้างแล้ว ซึ่งคำว่า New Normal ก็ปรียบเสมือนการเกิดภาวะปกติแบบใหม่ หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ อาจจะทำให้กลายเป็นเรื่องปกติหลังจากนี้

 

New Normal คืออะไร? ทำไมเริ่มมีการพูดถึง?

แล้วทำไมอยู่ดีๆตอนนี้ก็เกิด New Normal หรือความปกติแบบใหม่ขึ้นมา สาเหตุก็ได้รับผลกระทบมาจาก การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนั่นเอง เพราะไม่ว่าส่วนไหนก็ได้รับผลกระทบไปหมด จนทำให้พฤติกรรมของทุกคนต้องปรับเปลี่ยน และจนอาจกลายเป็นเรื่องปกติ

เช่น การ Work From Home ของคนทำงาน ก็กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้น เพราะทุกคนต้องมีการ Social Distancing เมื่อได้ปรับพฤติกรรมการทำงานเป็นลักษณะนี้ ก็เริ่มกลายเป็นพฤติกรรมการทำงานแบบปกติมากขึ้น ส่วนตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจของคำว่า New Normal ก็เสมือนว่า ก่อนหน้านี้เศรษฐกิจเคยเติบโตขึ้นเรื่อยๆมาตลอด จนได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์โควิด-19 เศรษฐกิจก็เริ่มย่ำแย่ จนทุกคน ทุกอุตสาหกรรมต้องปรับพฤติกรรม ปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด และคาดว่าวิกฤตนี้จะส่งผลกระทบระยะยาว จนการปรับตัวครั้งนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ทำกันเป็นปกติต่อไปนั่นเอง

และด้วยปัญหาวิกฤตโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก Pojjaman ร่วมกับ BUILK จึงได้เชิญ คุณวรินทร์ ศรีมหาโชตะ กรรมการบริหารฝ่ายจัดซื้อ บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด มาแชร์เทคนิคการปรับตัว “ New Normal สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง” ว่าควรจะมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด 

 

new normal

 

โครงการก่อสร้างควรมีการป้องกันโควิด -19 ได้อย่างไร?

ในเรื่องการปฏิบัติตัวที่ทางบริษัทมีการวางแผนกรณีต่างๆขึ้นมา ควรมีการอธิบายให้กับทีมงานในบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ แล้วเข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆให้ได้ ส่วนวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในองค์กร ควรมีกระบวนการการคัดกรองก่อนเข้าทำงานอย่างไรบ้าง ได้แก่

 • วิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละไซต์งาน กรณีที่ผู้รับเหมามีการรับงานหลายไซต์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรอบด้านที่คาดว่าจะเกิด จะทำให้สามารถวางแผนป้องกันได้
 • ต้องมีการกำหนดความเสี่ยงของแต่ละสถานการณ์ เมื่อได้มีการวิเคราะห์โดยรวมแล้วก็ต้องกำหนดระดับความเสี่ยงด้วย ตัวอย่างเช่น
  ระดับ 1 สถานการณ์ฉุกเฉินระดับสีเขียว กรณีมีประกาศจากภาครัฐให้เฝ้าระวัง
  ระดับ 2 สถานการณ์ฉุกเฉินระดับสีเหลือง พบกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องเฝ้าดูอาการภายในหน่วยงาน

  ระดับ 3 สถานการณ์ฉุกเฉินระดับสีส้ม พบผู้ติดเชื้อภายในหน่วยงาน แต่สามารถควบคุมผู้ติดเชื่อ และผู้มีความเสี่ยงได้ และมีประกาศจากภาครัฐให้ปิดพื้นที่เสี่ยง แต่ยังไม่กระทบ เรื่องการทำงานในหน่วยงาน
  ระดับ 4 สถานการณ์ฉุกเฉินระดับสีแดง พบผู้ติดเชื้อภายในหน่วยงาน และเกิดการแพร่กระจายเชื้อ มีประกาศควบคุมการเข้าออกที่พัก กระทบต่อการทำงาน หรือมีการสั่งหยุดงานเพื่อกักตัว
 • มีการคัดกรองประจำวัน ตรวจอุณภูมิร่างกาย มีเจลฆ่าเชื้อทำความสะอาด ทั้งที่ออฟฟิศและไซต์งาน 

 

ทิศทางเศรษฐกิจหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร? ผู้รับเหมาต้องรับมืออะไรอีกบ้าง?

นอกจากการวางแผนปรับตัวในองค์กร เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว เรื่องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่จะเกิด และต้องเตรียมตัวก็ยังต้องมีอีกหลายเรื่องที่ต้องปรับกันอยู่ เพราะการแข่งขันในตลาดก่อสร้างสูงมากในช่วงนี้ ด้วยที่ทุกๆองค์กรต้องการงานมาเพื่อเลี้ยงธุรกิจให้เดินต่อได้

อย่างเศรษฐกิจในมุมมองของคุณวรินทร์ ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ หรือคอนโด สภาพแย่ที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งก็คาดว่าน่าจะซบเซาไปอีกประมาณ 18 เดือนนับจากนี้ เพราะสินค้าถูกผลิตหรือสร้างขึ้นมาพร้อมกัน ซัพพลายล้นตลาด ต้องรอระยะเวลาระบายออก ดังนั้น ตัวผู้รับเหมาจะต้องประเมิน ปรับแผนให้รอบคอบ และถูกต้อง ตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุน เพื่อเตรียมรับมือ หรือผู้รับเหมาบางรายอาจจะเริ่มมองหารูปแบบงานใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้น

 

เทคนิครับมือ 5 ส. เพื่อสายก่อสร้าง จากประสบการณ์ของคุณวรินทร์

 1. ส. สติ  สิ่งแรกที่ควรทำไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้น ก็คือการตั้งสติ เพื่อรับรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
 2. ส. สัญญา สิ่งที่กระทบอย่างแรกเมื่อเกิดสถานการณ์ใหญ่ อย่างการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ ก็คือ สัญญาก่อสร้าง เพราะเมื่อเกิดสภาวะที่ทำให้งานล่าช้า การจัดส่งวัสดุก่อสร้างยุ่งยากขึ้น ต้องกระทบต่อการก่อสร้างอย่างแน่นอน ดังนั้น ตัวผู้รับเหมาเองเมื่อตั้งสติได้แล้ว ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดสัญญา วางแผน แล้วพูดคุยกับเจ้าของโครงการให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่  บริหารสัญญาให้ดีที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยที่ผู้รับเหมาสามารถศึกษาสัญญา FIDIC ได้ (สัญญาเป็นรูปแบบมาตรฐานที่ใช้กันมากที่สุดของสัญญาการก่อสร้างระหว่างประเทศ)
 3. ส. เงินสด ด้วยปัจจุบันที่ทุกคนต้องการขายของราคาถูก ถ้าคุณมีเงินสดก็ย่อมไม่เสียเปรียบ เพราะทุกคนใน Supply Chain มีความต้องการเงินสด ทำให้การมีเงินสดไว้ช่วยให้อุ่นใจได้
 4. ส. น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า จากสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทุกส่วนใน Supply Chain ลำบากกันหมด ไม่ว่าจะเป็น Developer กังวลเรื่องขายได้ยาก หรือขายไม่ได้ ก็ส่งผลถึงผู้รับเหมาที่กำลังดำเนินโครงการ ผู้รับเหมาก็ได้รับผลกระทบเรื่องไม่มีเงินจ่าย ส่วนที่ซื้อวัสดุฯกับซัพพลายเออร์  ทุกส่วนกระทบกันหมด ทำให้วิธีที่ดีที่สุดคือการหันหน้าพูดคุยกันตรงๆ ปรึกษา เพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤตไปด้วยกันให้ได้
 5. ส. สุดท้าย คือ สูดหายใจลึก ไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไร ให้ระลึกไว้ว่าทุกปัญหามีทางออก ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละส่วน เพื่อให้ธุรกิจก้าวเดินต่อไปได้

 

อะไรคือสิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจรับเหมาอยู่รอดได้?

 

ระบบบริหารงานก่อสร้าง

สิ่งที่ผู้รับเหมาควรทำหลังจากนี้ คือการบริหารเรื่อง Time – Cost – Quality ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด


และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้น จะช่วยลด Cost ในหลายๆส่วนได้ เพราะมีต้นทุนส่วนนี้ต่ำ ไม่ว่าจะเป็น การใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมต้นทุน การทำแบบ การสื่อสารภายใน/ภายนอกองค์กร การส่งงาน การตรวจงาน เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องได้หมด ก็เพื่อช่วยให้ผู้รับเหมาเองบริหารธุรกิจรอดพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้

อย่างผู้รับเหมาระดับ SMEs อยากให้ธุรกิจรับเหมาอยู่รอดไม่ว่าจะเกิดสภาวะแบบไหน ผู้รับเหมาก็ต้องควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้ได้ บิลค์ โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ตอบโจทย์ได้ดีในเรื่องการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง นอกจากจะเป็นโปรแกรมที่ทำมาเพื่อช่วยผู้รับเหมา SMEs ได้บริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างให้มุประสิทธิภาพแล้ว ตัวโปรแกรมยังออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา เพราะใช้งานโปรแกรมแบบออนไลน์ สามารถเห็นรายงานโครงการได้อย่างชัดเจน รู้ว่าตอนนี้ต้นทุนโครงการกำลังเป็นอย่างไร ส่วนไหนกำลังเกินต้นทุนหรือไม่ ที่สำคัญ บิลค์โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง เปิดให้ผู้รับเหมาใช้งานโปรแกรมได้ฟรี ฟรีตลอดการใช้งานครับ ขอฝากโปรแกรมดีๆเช่นนี้ไว้ด้วยนะครับ

 

สมัครใช้งานฟรี! BUILK โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง สำหรับผู้รับเหมา

ซอฟต์แวร์ฟรี-สมัครใช้งาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-101-2851

ซอฟต์แวร์ฟรี-addfriend

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Analytic และ Facebook Pixel

  เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save
X