Tag Archives: น้ำท่วม

วิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมบ้าน

เมื่อหน้าฝนมาถึงสิ่งที่คนไทยต้องเผชิญอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ก็คือ ปัญหาน้ำท่วมหนัก! หรือน้ำที่กำลังรอการระบาย ซึ่งนอกจากส่งผลทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะการจราจรติดหนักแล้ว ยังทำให้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมบ้านอีกด้วย! ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่มีส่วนทำให้โครงสร้างบ้านได้รับความเสียหาย รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ และของใช้ต่างๆ ในบ้าน ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบ้านคือ บ้านชั้นล่างมีระดับที่ต่ำกว่าถนน เมื่อฝนตกหนักจึงทำให้ระบายน้ำไม่ทัน  จึงเป็นเหตุให้น้ำไหลเข้ามาภายในบริเวณบ้าน [...]

X