Tag Archives: เครื่องตัดคอนกรีต

เครื่องตัดคอนกรีตไร้ฝุ่น
เครื่องตัดคอนกรีตไร้ฝุ่น จากผู้ร้ายสร้างฝุ่น สู่นวัตกรรม

เครื่องตัดคอนกรีตไร้ฝุ่น เป็นนวัตกรรมที่ถือว่าตอบโจทย์สภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพราะโดยปกติแล้ว เครื่องตัดคอนกรีต ทั่วไปจะมีฝุ่นกระจายออกจากคอนกรีตซึ่งเป็นผลร้ายกับผู้ปฎิบัติการและอากาศส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ อย่างที่ทราบกันดีว่ากรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้คนแออัด และการจราจรมากที่สุดอันดับต้น ๆ ของโลก ทำให้เป็นต้นเหตุหลักของมลพิษทางอากาศและค่าฝุ่น PM 2.5 ซึ่ง อีกหนึ่งตัวแปรที่เราปฎิเสธหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมืองที่มีการต่อเติมและสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นจำนวนมากนั้นก็คือ  [...]

X