Tag Archives: fintech

Fintech
ทำไมต้องรู้จัก Fintech?

ทำไมต้องรู้จัก Fintech? จะทำอย่างไรถ้าในวันหนึ่งเราไม่ต้องถือเงินอีกต่อไป คงจะสงสัยกันใช่มั้ยว่าแล้วจะใช้จ่ายกันอย่างไร ต่อให้รู้ว่าสมัยนี้เราสามารถใช้จ่ายทุกอย่างบนออนไลน์ได้แล้วก็ตาม ก็ต้องมีถือเงินสดไว้ก่อนอยู่ดี แล้วเราจะมั่นใจในระบบต่างๆได้อย่างไร ในเมื่อยังไม่รู้จักมันดีพอว่าคืออะไร แต่…ด้วยปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกล  กรณีนี้การเอาเงินที่ต้องถือเข้าไปอยู่ในระบบ ไม่ต้องถือเงินสดไว้เยอะ ๆ ซึ่งระบบที่ว่านี้มีการเก็บข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน และลงทุนได้โดยที่เราไม่ต้องหยิบจับหรือถือไว้ในมือให้ลำบากเลย มันจะดีกว่าเดิมหรือไม่ [...]

X