เปิดให้บริการ จ.- ศ. (08.00-17.00 น.)

Beacon VC ลงทุนกับ BUILK ยกระดับธุรกิจวงการก่อสร้างไทย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2021 ที่ผ่านมา BUILKONE ประกาศรับการลงทุนจาก Beacon VC บริษัทเงินร่วมลงทุนจากธนาคารกสิกรไทย ในรอบ Series B พร้อมนักลงทุนเชิงยุทธศาสตร์อีก 3 ราย ต่อยอด Contech & Fintech (เทคโนโลยีและบริการทางการเงิน) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อนำเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการบริหารวัสดุก่อสร้าง และยกระดับอุตสหกรรมก่อสร้างเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ซัพพลายเชนก่อสร้าง เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา รวมถึงผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ช่วยส่งเสริมธุรกิจเทคสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มสัญชาติไทยให้เติบโต และตั้งเป้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในปี 2023

ทิศทางของ BUILK ONE กับวงการอุตสหกรรมก่อสร้างไทย

บิลค์ วัน กรุ๊ป เทคสตาร์ทอัพสัญชาติไทย เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการบริหารธุรกิจก่อสร้าง และการซื้อขายวัสดุก่อสร้างออนไลน์ มีมุมมองถึงสถานการแพร่ระบาดของไวรัสโดวิด-19 ที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยไว้ว่า แม้ว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างยังมีโอกาสเติบโตอยู่ต่อเนื่องจากการลงทุนของภาครัฐ แต่ปัญหาหลักของอุตสาหกรรมการก่อสร้างคือ การเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งเงินทุน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการในภาคก่อสร้างไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพได้ เพราะสูญเสียทั้งต้นทุน เวลา และคุณภาพ 

จากปัญหาดังกล่าว BUILKONE จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อยกระดับการทำงานของธุรกิจก่อสร้างมากว่า 11 ปี และต่อยอดสู่บริการในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระกอบการภาคก่อสร้าง เจ้าของโครงการอสังหาฯ ผู้รับเหมา รวมถึงผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างให้สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานสู่ดิจิทัลได้สำเร็จ

ไผท ผดุงถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า การให้บริการที่ครอบคลุมทั้งซัพพลายเชนนั้น เกิดจากความตั้งใจที่ต้องการให้สินค้าและบริการทั้งหมดเชื่อมต่อกัน เสมือนการสร้างฐานรากให้กับวงการก่อสร้าง

โควิด-19 เป็นด่านทดสอบที่ทำให้เราทราบว่าฐานรากที่สร้างมาสำเร็จแล้วหรือยัง เพราะเรากำลังสร้างฐานรากที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยผู้รับเหมาไทยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิงที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มเหล่านี้คือบริการ Fintech ซึ่งเป็นสิ่งที่ BUILK ONE กำลังตั้งใจพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยล่าสุดทาง BUILK ก็ได้ทำการพัฒนาบริการที่ต่อยอดจากฐานรากเดิม ได้แก่ BUILK360 และ Bill Loaders

กดอ่านเพิ่มเติม >> BUILK360 คืออะไร

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยพร้อมเติบโต แต่ยังขาดเทคโนโลยีและแหล่งเงินทุน

บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด ต้องการยกระดับการให้บริการให้มีความสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมด้านการเงินแก่ผู้รับเหมาไทย เพื่อให้การทำงานเป็นระบบ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพราะเมื่อทำงานเป็นระบบ ทุกอย่างตรวจสอบได้ จะทำให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ทาง BULKONE ยังพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้วิธีการทำงานในไซต์งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานควบคู่กับการให้บริการที่ดีขึ้น ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า ทำให้เกิดเครือข่ายที่เข้าถึงกันด้วยเทคโนโลยี

ธนพงษ์ ณ ระยอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้างในไทย ที่ยังมีความสามารถในการเติบโตได้อีกมาก แต่การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสหกรรมก่อสร้างย่อมมีความท้าทายจากการดิสรัปต์ของธุรกิจก่อสร้างใหม่ ๆ รวมถึงโรคระบาดที่ไม่เคยมีใครคาดคิด ทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมก่อสร้างก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและเติบโตของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทยและบิลค์ วัน กรุ๊ป จึงได้ร่วมกันหาแนวทางเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเงิน และการบริหารการเงินในรูปแบบใหม่ เพื่อขยายขีดคสามสามารถในการพัฒนาระบบการทำงาน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างที่มีความสามารถและศักยภาพในการเติบโต

ยกระดับการให้บริการ YELLO กับการเข้าร่วมทุนจาก Beacon VC

การทำ E-Commerce ของ YELLO คือ การช่วยเหลือผู้กระกอบการ SMEs ในวงการก่อสร้างให้สามารถซื้อวัสดุก่อสร้างในราคาถูก สะดวกและรวดเร็ว ครบจบในที่เดียว ซึ่ง YELLO วัสดุก่อสร้างออนไลน์ ได้รับโอกาสจากพันธมิตรในการเข้าสู่วงการวัสดุก่อสร้าง โดยทาง AddVenture by SCG เป็นผู้ช่วยเข้ามาเติมเต็ม ทำให้ YELLO สามารถขยายการจัดจำหน่ายสินค้าได้ครบทุกประเภทที่มีในประเทศไทย พร้อมกับการร่วมลงทุนจาก Beacon VC ทำให้เรามั่นใจในว่า YELLO วัสดุก่อสร้างออนไลน์ จะมีการพัฒนาในด้านอื่น ๆ อีกมากมายในอนาคตอย่างแน่นอน

บริษัทรับเหมาและผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ได้รับประโยชน์อะไรจากการร่วมลงทุนครั้งนี้

 • การจับมือกับ Beacon ในครั้งนี้ ช่วยให้ YELLO มี Credit Term ให้กับลูกค้าของเราได้สะดวกมากขึ้น
 • YELLO สามารถขายสินค้าได้ทุกประเภท ทุกแบรนด์ ไม่จำกัดค่าย เพราะเราตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นตัวกลางที่ทำให้ผู้รับเหมาและฝ่ายจัดซื้อที่อยู่ในเครือข่ายของเราได้รับประโยชน์สูงสุด
 • เรายังช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อให้สามารถขายสินค้าและบริการให้กับพันธมิตรของเราเช่นกัน

จากการจับมือในครั้งนี้ ทำให้ทาง YELLO วัสดุก่อสร้างออนไลน์ เปิดกว้างในการรับพันธมิตรที่ต้องการพัฒนาวงการก่อสร้าง สำหรับใครที่ต้องการให้ YELLO เป็นตัวกลางในการขายสินค้าให้กับกลุ่มผู้รับเหมาและจัดซื้อ สามารถติดต่อทีมงาน ผ่านทาง LINE OFFICIAL ACCOUNT : @yello หรือ กดแอดไลน์ผ่านปุ่มด้านล่างเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลย

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Analytic and Facebook Pixel

  เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook Pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save