ไขรหัส Work Flow การบริหารโครงการ ใช้ระบบควบคุมงานก่อสร้างอย่างไรให้สมบูรณ์แบบ

ระบบควบคุมหน้างานก่อสร้าง

 

ในยุคที่การแข่งขันในธุรกิจก่อสร้างดุเดือด โครงการไหนที่  ” จบไว จบสวย ตรงงบ ”  ย่อมมีภาษีดีกว่า บทความนี้จะพารู้พร้อมกันว่า  ” กลยุทธ์ Work Flow ฉบับมืออาชีพ ”  ผสมผสาน ระบบควบคุมหน้างานก่อสร้าง และวิธีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ Project ของคุณบรรลุเป้าหมาย ปิดงานตรงเวลาอย่างไรได้บ้าง  ที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพของโครงการก่อสร้าง

การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีระบบระเบียบ และสามารถติดตามตรวจสอบได้ Work Flow หรือ แผนผังกระบวนการทำงาน จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพ ก่อนอื่นมารู้จักกับ Work Flow การบริหารโครงการก่อนว่าคืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการของคุณได้อย่างไร

Work Flow การบริหารโครงการ สูตรลับสู่ความสำเร็จ

Work Flow การบริหารโครงการ คือ แผนผังที่แสดงลำดับขั้นตอนของงาน กิจกรรม และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ เปรียบเสมือนแผนที่นำทางให้สมาชิกในทีมทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ ทำงานอย่างเป็นระบบ และบรรลุเป้าหมายของโครงการ แล้ว Work Flow การบริหารโครงการที่ดี มีองค์ประกอบสำคัญอย่างไรบ้าง?

  1. การระบุเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ:
   ระบุเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ บรรลุได้ เกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลา กำหนดขอบเขตงาน สิ่งที่จะทำ และสิ่งที่จะไม่ทำ ช่วยให้เข้าใจภาพรวมของโครงการรู้ว่าส่วนไหนต้องทำอย่างไรแบบชัดเจน ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

  2. การแบ่งงานย่อย:
   แบ่งงานใหญ่ๆ ออกเป็นงานย่อยๆ ระบุขั้นตอน ลำดับ ความสัมพันธ์ และระยะเวลาของแต่ละงานย่อย ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างทั่วถึง ระบุปัญหาและอุปสรรคได้รวดเร็ว แก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ทันท่วงที

  3. การกำหนดผู้รับผิดชอบ:
   ระบุผู้รับผิดชอบ เจ้าของงาน ผู้ร่วมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน

  4. การกำหนด Deadline:
   กำหนด Deadline ระยะเวลา ของแต่ละขั้นตอน และงานย่อย ช่วยให้ควบคุมระยะเวลาและงบประมาณของโครงการ

  5. เครื่องมือและทรัพยากร:
   ระบุเครื่องมือ อุปกรณ์ ข้อมูล และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับแต่ละขั้นตอน เตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหางานล่าช้า จนกระทบต่อโครงการ

  6. การติดตามและประเมินผล:
   กำหนดวิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และวัดผล จะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการได้ง่ายขึ้น

Work Flow การบริหารโครงการ เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางสู่ความสำเร็จ การมี Work Flow ที่ชัดเจน จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและทรัพยากร  และยิ่งโครงการก่อสร้างมีการนำเครื่องมือเสริม อย่าง ระบบควบคุมหน้างานก่อสร้าง เข้าไปช่วยแล้ว จะยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ระบบควบคุมหน้างานก่อสร้าง เครื่องมือที่จะมาช่วยให้เหนือกว่า

เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารควบคุมงานก่อสร้างแบบ Real-time เพราะระบบควบคุมหน้างานก่อสร้าง ช่วยให้ผู้บริหารโครงการ ” มองเห็นทุกมุม ” ของงานอย่างรวดเร็ว

  • ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์: รายงานผลและรูปภาพจากหน้างาน ช่วยให้คุณอัพเดทสถานะได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ควบคุมคุณภาพให้เป๊ะ: ระบบตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ช่วยให้มั่นใจว่างานก่อสร้างได้มาตรฐาน
  • จัดการต้นทุนอย่างชาญฉลาด: ติดตามค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ และแรงงาน ช่วยให้ควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริหารเวลาให้ลงตัว: ติดตามความคืบหน้า แจ้งเตือนเมื่องานล่าช้า ช่วยให้โปรเจกต์เสร็จตรงเวลา

ปัจจุบันมีระบบควบคุมหน้างานก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ ผู้บริหารควรเลือกใช้ให้เหมาะกับขนาด ความซับซ้อน และงบประมาณของโครงการ

 

ระบบควบคุมหน้างานก่อสร้าง เสริมพลังแห่งการทำงานเป็นทีม

การมี ระบบควบคุมหน้างานก่อสร้าง ที่ดี ช่วยให้การสื่อสาร ประสานงาน และติดตามงานกับทีมงานราบรื่น

  • บทบาทชัดเจน: กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม ช่วยให้ทุกคนทำงานอย่างมีเป้าหมาย
  • ประชุมเป็นประจำ: ติดตามความคืบหน้า แจ้งปัญหา หาแนวทางแก้ไข ช่วยให้โปรเจกต์เดินหน้าอย่างราบรื่น
  • สื่อสารโปร่งใส: ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง รวดเร็ว ช่วยให้ทีมงานเข้าใจตรงกัน
  • ทำงานเป็นทีม: สนับสนุนการทำงานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูล ช่วยให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

 

พัฒนาทักษะทีมงาน เสริมแกร่งให้ทีม

การพัฒนาทักษะของทีมงาน เปรียบเสมือนการ “ลับคม” ให้พร้อมสำหรับทุกความท้าทาย หัวหน้าหรือผู้บริหารควร จัดฝึกอบรม อัปเดตความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และทักษะการทำงานเป็นทีม ช่วยให้ทีมงานพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ สนับสนุนให้ทีมงานเรียนรู้ พัฒนาทักษะอยู่เสมอ ช่วยให้ทีมงานเติบโต

 

ตรวจสอบและประเมินผล ก้าวสู่ความสมบูรณ์แบบ

การตรวจสอบและประเมินผล เปรียบเสมือน “เข็มทิศ” นำทางสู่อนาคตที่ดีกว่า ช่วยให้พัฒนาระบบควบคุมหน้างานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพได้ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อหาจุดอ่อนและแนวทางปรับปรุง ซึ่งหากมีเครื่องมือ หรือระบบควบคุมหน้างานก่อสร้าง การทำงานส่วนนี้จะยิ่งง่ายขึ้น และที่สำคัญควรพัฒนา ปรับปรุงการทำงานส่วนต่างๆให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

 

เทคโนโลยี พันธมิตรคนสำคัญ

เทคโนโลยีดิจิทัล เปรียบเสมือน “ผู้ช่วย” ที่จะปลดล็อกขีดจำกัดของการทำงาน ผู้บริหารโครงการควรนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วยด้วย ซึ่งการผสาน ระบบควบคุมหน้างานก่อสร้าง เข้ากับวิธีการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ผู้บริหารโครงการก่อสร้างทำงานได้อย่างมืออาชีพ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายของโครงการ

>> แพลตฟอร์มเสริมเพื่อการสื่อสาร : ช่วยประสานงาน เชื่อมต่อทีมให้ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

BUILK360 เครื่องมือสำหรับการประสานงาน สื่อสารภายในทีม ให้เห็นภาพหน้างานร่วมกันชัดเจนแบบ 360 องศา และมั่นใจได้ว่างานเดินหน้าอย่างที่วางแผนไว้จริงช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานสามารถติดต่อสื่อสาร แบ่งปันข้อมูล รูปภาพ และวิดีโอ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

>> ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ : ติดตามความคืบหน้า ควบคุมต้นทุน และกำหนดเวลา

BUILK iNSITE ซอฟต์แวร์บริหารงานก่อสร้างแบบครบวงจร ช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้า ควบคุมคุณภาพ ต้นทุน และกำหนดเวลาของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

 

สนใจควบคุมคุณภาพหน้างานก่อสร้างกับ BUILK iNSITE
สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดสาธิตโปรแกรม ได้เลยที่ปุ่มด้านล่าง

เพื่อบริหารหน้างานก่อสร้างได้ครบทุกมิติ  ทำงานผ่านระบบ Cloud สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ พร้อมก้าวเข้าสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ ปลดล็อคศักยภาพธุรกิจก่อสร้าง เพิ่มโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยเทคโนโลยี จาก BUILK ONE GROUP 

BUILK ConTech Solutions
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการหน้างานก่อสร้าง

Simple Real Site Collaboration

ประสาน ติดตามความคืบหน้าไซต์ก่อสร้าง 360 องศา

Maintenance Solution

บริหารจัดการงานซ่อม รู้ปัญหารวดเร็ว อุดรอยรั่วถูกจุด ลดการสูญเสียต้นทุน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save