5 AI ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ตรวจไซต์ก่อสร้าง 

ในยุคนี้เป็นยุคที่ดิจิทัลมาแรง AI ก็เป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงเช่นกัน และอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลต่อหลายๆอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยเช่นกัน แต่ก่อนที่เราจะพูดเรื่องการใช้ AI ในการ ตรวจไซต์ก่อสร้าง แต่หลายๆคนยังคงสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่า AI คืออะไร 

AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นหนึ่ง ที่ถูกกล่าวถึงบ่อยๆในช่วงนี้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาทำให้เกิด digital disrupt เพราะเป็นการทำงานที่เปรียบเสมือนมันสมองแทรกอยู่อยู่ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ โดยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ  

เอไอถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายวงการ รวมไปถึงวงการก่อสร้างก็ได้นำเอไอมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจไซต์ก่อสร้างด้วยเช่นกัน วันนี้เราจึงขอแนะนำ 5 AI ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจไซต์ก่อสร้างมากยิ่งขึ้น 

ตรวจไซต์ก่อสร้าง ด้วย AI ตรวจสอบพฤติกรรมของคนงานในไซต์ก่อสร้าง 

เทคโนโลยีนี้พัฒนาโดยสถาบันระบบอัตโนมัติ (Institute of Automation) ในปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้หารทำงานก่อสร้างโปร่งใส ด้วยการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและผลผลิต ระบบปัญญาประดิษฐ์นี้ติดอยู่กับกล้องวงจรปิด สามารถระบุได้ว่าพนักงานคนไหนทำงานอยู่หรืออู้งาน โดยสามารถแยกแยะกิจกรรมประเภทอื่นๆได้อีก เช่น สูบบุหรี่ เล่นโทรศัพท์ ยืนเฉยๆ เดิน เป็นต้น 

อีกทั้งเทคโนโลยีนี้ยังสามารถส่งแจ้งเตือนเมื่อมีความเสี่ยงต่ออันตราย เช่น คนงานลืมใส่หมวกกันน็อก หรือเข้าไปในเขตหวงห้าม การทะเลาะวิวาท เป็นต้น เพราะในปักกิ่งมีการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากการก่อสร้างมากกว่าภาคแรงงานอื่นๆ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตจากทำงานก่อสร้าง 

โดยเทคโนโลยีนี้มีผลต่องานก่อสร้างเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเราสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของคนงานได้ อัตราการอู้งานก็อาจจะน้อยลง งานก็จะเสร็จเร็วเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และหากมีข้อผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้ทันถ่วงทีอีกด้วย 

SMARTCONSTRUCTION โดยบริษัท Komatsu 

บริษัท Komatsu ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท NVIDIA ในการพัฒนา AI เพื่อยกระดับระบบความปลอดภัยหน้างาน โดยสร้างภาพจำลอง 3 มิติและเส้นทางทั้งหมดรวมถึงการเคลื่อนไหวของคน เครื่องจักร และวัตถุอื่นๆในพื้นที่ก่อสร้างแบบเรียลไทม์ โดยระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท NVIDIA ที่ชื่อ  Jetson AI จะทำหน้าที่เป็นสมองของเครื่องจักรบริษัท Komatsu ภายใต้ชื่อโครงการ SMARTCONSTRUCTION initiative ในปี 2015 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเชื่อมต่อและสร้างไซต์งานระบบอัจฉริยะ 

Yuichi Iwamoto ผู้บริหารฝ่ายเทคนิคของ Komatsu กล่าวว่า “บริษัทจะใช้เทคโนโลยีของ NVIDIA ในการสร้างภาพจำลอง 3 มิติของพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการเคลื่อนไหวของคน เครื่องจักร และวัตถุอื่นๆแบบเรียลไทม์ โดยโครงการ SMARTCONSTRUCTION นี้จะใช้กล้องและโดรนอัจฉริยะในการเก็บรวบรวมข้อมูล” 

โดย NVIDIA ยืนยันว่าระบบปฏิบัติการ Jetson AI ของบริษัท จะทำให้สามารถมองเห็นมุมมอง 360 องศา โดยกล้องที่ติดอยู่กับโครงสร้างของเครื่องจักร Komatsu เพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งมนุษย์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆบริเวณใกล้เคียงเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในไซต์งานก่อสร้างได้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้ตามแผนและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ในอนาคต 

ปรับปรุงผลลัพธ์จากงานก่อสร้าง กับ Doxel AI  

บริษัท Doxel จัดทำระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลลัพธ์จากงานก่อสร้าง โดยใช้หุ่นยนต์และโดรนติดตั้งกล่องเซนเซอร์ LiDAR เพื่อตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเอไอของบริษัทสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดในการก่อสร้างโดยการเปรียบเทียบข้อมูลภาพของพื้นที่ก่อสร้างที่ตรวจสอบทุกวันกับโมเดลที่ออกแบบไว้ ซึ่งอาจเข้ามาช่วยในการตรวจสอบงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดีในด้านการตรวจสอบข้อบกพร่องในการก่อสร้างต่างๆให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

แอปพลิเคชั่นตรวจไซต์ก่อสร้าง BUILK iNSITE 

BUILK iNSITE เป็นเครื่องมือดิจิทัลของบริษัทบิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด ที่จะเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นหน้าไซต์งานก่อสร้าง เช่น การทำงานเอกสาร การทำรีพอร์ตต่างๆ เป็นต้น โดยช่วยลดความสูญเสีย 4 อย่างในไซต์ก่อสร้าง นั่นก็คือ 

  1. ลดขั้นตอนการทำงานเอกสาร ไม่ต้องเสียเวลาเอกสารประกอบการรายงาน 
  2. ลดเวลารอตรวจ รอการอนุมัติ โดยสามารถลดเวลาการทำงานถึง 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
  3. ลดการแก้ไขและข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน โดยประหยัดมูลค่าที่เกิดจากการแก้ไขถึง 4-8 เปอร์เซ็นต์ 
  4. คืนวิศวกรและสถาปนิกให้หน้าไซต์ก่อสร้าง 

โดยสามารถอัปเดตความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ทั้งออนไลน์ผ่าน LINE และออฟไลน์ได้ไม่มีสะดุด อีกทั้งยังทำให้การส่งมอบงานเป็นเรื่องง่าย เพราะเชื่อมต่อทุกฝ่ายผ่านแพลตฟอร์มเดียว 

ตรวจไซต์ก่อสร้าง-builk360

เปลี่ยนวิธีการทำงานในไซต์ก่อสร้าง ด้วย BUILK360 

BUILK36จากบริษัทบิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เป็น Web Application Platform ที่ช่วยให้เห็นภาพรวมความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างแบบ 360 องศา สามารถดูได้เป็นแบบ Virtual Tour เป็นเครื่องมือสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเห็นภาพเดียวกัน ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล และดูข้อมูลย้อนหลัง เหมาะสำหรับ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ 

ฟังก์ชั่นที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงของ BUILK360

  1. มีรูปแบบการบันทึกภาพแบบ 360 องศา ทำให้เห็นภาพไซต์ก่อสร้างได้อย่างรอบทิศทาง เสมือนได้เดินดูไซต์ด้วยตัวเอง 
  2. ตรวจงานง่ายขึ้น สามารถ Mark จุดที่ต้องการสื่อสารให้แก้ไข อีกทั้งยังสามารถแนบรูปเพิ่มเติมและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วย
  3. สามารถย้อนดูความคืบหน้าของไซต์งานได้ เห็นภาพเดียวกันได้ในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งยังสามารถดูภาพรวมผ่าน Project Dashboard ช่วยรวบรวมข้อมูลการใช้ BUILK360 ของโครงการไว้ที่เดียว โดยเลือกช่วงเวลาได้แต่แต่รายวันจนถึงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
  4. สามารถสื่อสารภายในไซต์ผ่านโปรแกรม BUILK360 เพื่อแก้ไขงานได้สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังส่งภาพให้ลูกค้าทั้ง 360 อีกด้วย

ดู BUILK360 เพิ่มเติมได้เลยที่

BUILK 360 ตรวจไซต์ก่อสร้าง 360° เปิดประสบการณ์ใหม่วงการก่อสร้าง

จาก 5 AI ที่เราได้แนะนำมานั้นจะเห็นได้ว่าโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ซึ่งในอนาคตอาจเป็นไปได้ว่าเอไอจะเข้ามามีบทบาทช่วยให้วงการก่อสร้างมาขึ้นเช่นกัน 

 

ที่มา

https://www.bangkokbiznews.com/news/875813

https://mgronline.com/china/detail/9630000070752

http://synergysoft.co.th/synergysoft-article/24-aec-special-articles/362-ai

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save