กรุงเทพฯ หนึ่งในเมืองที่ได้รับ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศ

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 0


ปี 2019 เป็นปีที่ร้อนที่สุด ในรอบหลายปีที่ผ่านมา สามารถสังเกตได้จากธารน้ำแข็งที่เมืองอลาสก้า ซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศอเมริกา ว่ามีการละลายหายไปมากเท่าไร คุณ Tony Chan ได้ไปเดินดูด้วยตาตัวเอง พบว่าธารน้ำแข็งได้หายไป จำนวนมาก กลายเป็นแหล่งน้ำ และสถานการณ์ก็จะเลวร้ายขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อธารน้ำแข็งมีปริมาณที่น้อยลง สิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นก็จะเริ่มอพยพ เช่น หมีกริซลี่ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่ได้รับ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศ

ปี 2019 เป็นปีที่มีอุณภูมิของแถบอาร์กติกร้อนขึ้นถึง 3-4 เท่า ต้องมีการเตรียมตัว และปรับตัว ร่วมถึงสร้างกรอบการทำงาน ที่เรียกว่า “กรอบการดำเนินงานเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” City Resilience Framework ใน 100 เมือง ซึ่งกรุงเทพมหานครก็เป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่ในแผนนี้ เพื่อช่วยให้มองเห็นถึงความซับซ้อนของเมือง และช่วยให้เมืองเกิดความยืดหยุ่น พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

กรอบการดำเนินงานเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” City Resilience Framework ประกอบไปด้วย

  • เศรษฐกิจ และสังคม (Economy and society)
  • สุขภาพ และความอยู่ดีมีสุข (Health & wellbeing)
  • โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม (Infrastructure & environment)
  • ภาวะผู้นำและยุทธศาสตร์ (Leadership & strategy)

The C40 Cities Climate Leadership Group ผู้ที่มาดูแลเรื่องผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศ

คือกลุ่มผู้นำทางด้านการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการเชื่อมโยงกับกว่า 90 เมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก มีจำนวนสมาชิก 550 ล้านคน และเป็นหนึ่งในสี่ของเศรษฐกิจโลก สร้างและดำเนินการโดย C40 มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการขับเคลื่อนการดำเนินการในเมืองซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มโอกาสด้านสุขภาพความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจอีกด้วย

ARUP ได้ร่วมงานกับ C40 ตั้งแต่ ปี 2009 เพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ นี่คือเหตุผลว่าทำไมในเดือนมิถุนายน 2015 เราได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ C40 ซึ่งให้การสนับสนุนการให้คำปรึกษา ในระยะเวลา 3 ปีเพื่อช่วยให้เมืองต่างๆ เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือสภาพการเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่ท้าทายสำหรับการทำตามแผนคือ การเข้าถึงทุน การทำงานกับภาครัฐ เราต้องทำงานร่วมกัน และสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือการออกแบบเครื่องมือที่วัดผลได้ เช่น หากทำแล้วจะมีผลกระทบต่อทรัพยากร และผู้คนอย่างไรบ้าง

ตัวอย่างโครงการของบริษัท ARUP

Marina Bay Sand โครงการที่ใส่ใจ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศ

Apple Park

Canary Wharf

Mahanakhon

โครงการที่ใส่ใจ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศ

Q/A ช่วงถามตอบ 

Q : กรุงเทพสามารถแก้ปัญหาอะไรบ้าง ในการแก้ปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์
A : คิดว่ากรุงเทพมหานครว่ามาถูกทางแล้ว เพราะมีการใช้ระบบขนส่งเพิ่มขึ้นมาก มีการใช้รถไฟฟ้า และการสร้างอาคารสูงมากขึ้น สำหรับผมการพยายามสร้างถนนให้ใหญ่ หรือการเพิ่มเส้นทางให้มากขึ้นก็เหมือนการขยายเข็มขัดให้อ้วนมากขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องสำหรับการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ

Q : ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดในการพัฒนาที่ยั่งยืน คืออะไร
A : สภาพอากาศ ซึ่งจะเกี่ยวกับคาร์บอนไดออกไซด์ หากระบบการทำงานมีประสิทธิภาพก็จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นด้วย ถ้าคุณสามารถสร้างอาคารได้ด้วยไม้ไผ่ มันจะเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเช่นกัน

Q : ปัญาหาที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครที่คุณคิดว่าควรแก้คืออะไร
A : คิดว่าเป็นที่การขนส่ง ต้องแก้ก่อนเลย จำลองสถานการณ์ว่าหากเราจะไปถนนเส้นรัชดาภิเษกหลังเลิกงาน เราก็ต้องพยายามกลับก่อน 5 โมงเย็น แต่การเลือกใช้รถไฟฟ้าก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีอย่างนึง และน้ำทะเลที่สูงขึ้นก็เป็นปัญหาเหมือนกัน หากจะสร้างอาคารก็ต้องคิดวางแผนว่าน้ำที่สูงขึ้น จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศ ของอาคารเราในอนาคตได้อย่างไร ต้องมีการวางแผนที่ดี

จบแล้วสำหรับบทความ ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจ และเตรียมพร้อมรับมือกับ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศ นอกจากนี้ทางทีมงาน BUILK ก็ต้องขอขอบคุณ คุณ Tony Chan (ARUP) ที่สละเวลามาแชร์ความรู้ดีๆ ให้กับผู้ร่วมงานรักเหมาfest ในปี 2019 นี้ด้วยครับ

 

X