Author Archives: Admin BUILK

โปรแกรมบริหารโครงการก่อสร้าง 3
เพิ่มประสิทธิภาพงานรับเหมาด้วย โปรแกรมบริหารโครงการก่อสร้าง

โปรแกรมบริหารโครงการก่อสร้างสามารถสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ผู้รับเหมาได้ ก็ด้วยที่ลูกค้าคนไหนก็ต้องการใช้บริการผู้รับเหมาที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ที่แน่ๆต้องมีความสามารถในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และเรื่องการจัดการต้นทุนต้องเป็นระบบ ต้องสามารถจัดการงบประมาณของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนได้ เพราะลูกค้าคงไม่อยากให้งบประมาณของการก่อสร้างบานปลาย ดังนั้นผู้รับเหมาก็ควรมีการบริหารจัดการให้ดี มีผลงานที่สอดคล้องกับงบประมาณที่คุยกันกับลูกค้าไว้ให้ได้ [...]

เครื่องตัดคอนกรีตไร้ฝุ่น
เครื่องตัดคอนกรีตไร้ฝุ่น จากผู้ร้ายสร้างฝุ่น สู่นวัตกรรม

เครื่องตัดคอนกรีตไร้ฝุ่น เป็นนวัตกรรมที่ถือว่าตอบโจทย์สภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพราะโดยปกติแล้ว เครื่องตัดคอนกรีต ทั่วไปจะมีฝุ่นกระจายออกจากคอนกรีตซึ่งเป็นผลร้ายกับผู้ปฎิบัติการและอากาศส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ อย่างที่ทราบกันดีว่ากรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้คนแออัด และการจราจรมากที่สุดอันดับต้น ๆ ของโลก ทำให้เป็นต้นเหตุหลักของมลพิษทางอากาศและค่าฝุ่น PM 2.5 ซึ่ง อีกหนึ่งตัวแปรที่เราปฎิเสธหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมืองที่มีการต่อเติมและสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นจำนวนมากนั้นก็คือ  [...]

X