อัพเดทล่าสุด ท่อพีวีซีฉลากเขียว มีอะไรบ้าง – สิงหาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 382


คุณกำลังสร้างโครงการที่มีแผนขอรับการประเมินอาคารเขียวหรือเปล่า?

สรุป ท่อพีวีซีฉลากเขียว ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดิ่ม สำหรับฝ่ายจัดซื้อ ที่กำลังหา วัสดุก่อสร้างฉลากเขียว สำหรับใช้ในโครงการ รู้หรือไม่ว่า แบรนด์ที่ได้ ท่อพีวีซีฉลากเขียว ไม่ได้หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของแบรนด์นั้นๆจะได้ฉลากเขียวทั้งหมด แต่ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นที่ผ่านยื่นข้อกำหนดกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเท่านั้น ข้อมูลด้านล่างนี้สามารถใช้เป็นตัวช่วยจัดซื้อ พื่อเพิ่มคะแนน อาคารเขียวได้ง่ายๆ

หากใช้วัสดุก่อสร้างฉลากเขียวมากกว่า 20% จะได้คะแนนถึง 2 คะแนนจาก TREES เกณฑ์ประเมินอาคารเขียวไทย

การรับรองฉลากเขียว เป็นกลไกในการสร้างทางเลือกของการผลิต และความน่าเชื่อถือในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการสื่อสารด้วยเครื่องหมายฉลากเขียว ข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยตรง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีข้อกำหนดฉลากเขียวเรียบร้อยแล้ว มี 125 ชนิด และผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุก่อสร้างที่อายุฉลากเขียวยังใช้ได้อยู่ ณ สิงหาคม พ.ศ. 2562 มีดังนี้

ท่อพีวีซีฉลากเขียว มีอะไรบ้าง

1. ท่อพีวีซีฉลากเขียว ปลายธรรมดา

เอสซีจี
SCG Eco ท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 และ 400
ท่อน้ำไทย
ท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600
เอสซีจี
SCG Eco ท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400
ท่อน้ำไทย
ท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600
เอสซีจี
SCG Eco ท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400
ท่อน้ำไทย
ท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600

2. ท่อพีวีซี ปลายบาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา

เอสซีจี
SCG Eco ท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 และ 400
ท่อน้ำไทย
ท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600
เอสซีจี
SCG Eco ท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200
ท่อน้ำไทย
ท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600
เอสซีจี
SCG Eco ท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200
ท่อน้ำไทย
ท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600

3. ท่อพีวีซีฉลากเขียว ปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง

เอสซีจี
SCG Eco ท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 5 ขนาด 55 80 100 150 200 250 และ 300
ท่อน้ำไทย
ท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 5 ขนาด 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600
เอสซีจี
SCG Eco ท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400
ท่อน้ำไทย
ท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ขนาด 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600
เอสซีจี
SCG Eco ท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 และ 400
ท่อน้ำไทย
ท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ขนาด 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600
เอสซีจี
SCG Eco SRR ท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ขนาด 80 100 150 200 250 300 350 และ 400
เอสซีจี
SCG Eco SRR ท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ขนาด 80 100 150 200 250 300 และ 400

คลิกขอราคาออนไลน์

ดูวัสดุก่อสร้างฉลากเขียวอื่นๆ คลิก

ครั้งหน้ามาดูกันใหม่ ว่าจะได้คะแนนจากเกณฑ์อาคารเขียวได้อย่างไร หรือนำแนวทางไปปรับใช้เพื่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานได้ ที่นี่
X