ภาษีไม่ใช่เรื่องยาก ผู้รับเหมา SME ควรรู้

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 2,791


ภาษีไม่ใช่เรื่องยาก ผู้รับเหมา SME ควรรู้

 

        เชื่อว่าผู้รับเหมาก่อสร้าง SME หลายๆท่านต้องเคย หรือกำลังประสบปัญหาเรื่อง ภาษี อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะมีคำถามมากมาย ทั้งว่าปีนี้ภาษีจะเท่าไหร่ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง เคลียร์ภาษีแล้วหรือยัง รายละเอียดมีอะไร ลดหย่อนได้เท่าไหร่ และอีกหลายๆคนเมื่อได้ยินคำว่าภาษีแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เข้าใจยาก ยาว ไม่น่าอ่าน สับสนไปหมด แต่วันนี้เราจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่า การทำความเข้าใจกับภาษีนั้น จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ไม่ได้ยากอย่างที่คิด และเป็นประโยชน์ต่อตัวเราแน่นอน

 

ก่อนอื่นเราจะมาดูกันก่อนว่า SME คืออะไร

         SME เป็นธุรกิจที่มีขนาดย่อม มีความเป็นอิสระ มีเอกชนเป็นเจ้าของไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือธุรกิจอื่น ที่สำคัญใช้ต้นทุนต่ำ และเป็นบ่อเกิดของธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะพัฒนาเติบโตขึ้นเรื่อย และเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ใช่ว่าความอิสระจะทำให้ไม่ต้องเสียภาษี

 

แล้วทำไม SME จะต้องจดทะเบียนนิติบุคคล???

ภาษี ทำไม

         จริงที่ว่าบุคคลธรรมดาเป็นเพียงธุรกิจเล็กๆ ขายของธรรมดา จะคิด ตัดสินใจ อย่างไรก็ได้ทำคนเดียวไม่ต้องกลัวมีปัญหา แต่ทว่าสิทธิทางกฎหมายที่ท่านจะได้รับนั้นจะหายไป การที่ธุรกิจจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องการลงทุน ความน่าเชื่อถือ สิทธิต่างๆและการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งถือว่าได้เปรียบมากกว่าการเป็นบุคคลธรรมดา

        แต่ปัจจุบันนี้ การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสามารถจดคนเดียวได้แล้ว ตามร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว ที่ผ่านการเห็นชอบตามมติของครม. ในวันที่ 24 ม.ค. 60 และตอนนี้กำลังรอการพิจารจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้บัญญัติไว้ว่ากาจดทะเบียนนิติบุคคลสามารถจดคนเดียวได้ เพราะว่าบางคนอยากมีบริษัทแต่ไม่อยากร่วมทุนกับใคร หรือ มีผู้ร่วมทุนไม่ถึงตามกำหนด ดังนั้นกฎหมายจึงให้โอกาสตรงนี้ เพื่อใช้สิทธิการเป็นนิติบุคคล ในการลดหย่อนภาษี

 

จดทะเบียนนิติบุคคลดีอย่างไร?

  1. จ่ายภาษีถูกกว่า หากคิดอัตราภาษีเงินได้จะพบว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเสียภาษีสูงสุดอยู่ที่ 35% (โดยดูจากเงินได้พึงประเมินสุทธิตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป) แต่สำหรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะเสียภาษีอยู่ในอัตรา 20% ของกำไรสุทธิ ซึ่งถือว่าถูกกว่ามาก
  2. ค่าใช้จ่ายสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล มีทุนชำระไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถนำค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า นานถึง 5 ปีภาษี
  3. โอนใบอนุญาตประกอบกิจการจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลได้ โดยไม่ต้องไปขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่ จึงทำให้ลดระยะเวลาในการดำเนินการจัดตั้งบริษัทได้

 

เปรียบเทียบการเลือกรูปแบบการจดทะเบียน

ข้อดี-ข้อเสียของการทำธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาและการจดทะเบียนนิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

ข้อดี :

 

    – สามารถจดทะเบียนธุรกิจได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
    – มีความคล่องตัวสูงในการตัดสินใจ การดำเนิน  
      งานไม่ซับซ้อน

ข้อดี :

 

         – ต้องมีผู้ร่วมลงทุนมากกว่า 2 คนขึ้นไป ทำให้มี  
           เงินลงทุนมาก ส่งผลดีต่อสภาพคล่องทางการ
           เงินของบริษัท
         – สามารถนำค่าใช้จ่านมาลดหย่อนภาษีได้
         – ได้รับการลดหย่อนภาษีสูงสุดเพียง 20%
         – มีการแสดงงบการเงินและเอกสารครบถ้วนง่าย
           ต่อการขอสินเชื่อจากธนาคาร
         – ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ ง่ายต่อการติดต่อ
           ทางการค้า
         – ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเนื่องจากมีส่วน
           ช่วยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ข้อเสีย :

     – หน้าที่ความรับผิดชอบจะตกอยู่เพียงผู้เดียว        
       ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่คาดการไม่ได้
     – ความจำกัดด้านเงินทุน ส่งผลต่อสภาพคล่อง
     – ไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจมา
     – ลดหย่อนภาษีได้ และเสียภาษีสูงสุดถึง 35%
     – ความน่าเชื่อถือต่ำ
     – ไม่มีงบการเงินทำให้ธนาคารไม่เข้าใจธุรกิจ  
        ส่งผลต่อการขอสินเชื่อ

ข้อเสีย :

 

          – ต้องทำบัญชีทุกปี ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ
            จ้างบริษัทรับทำบัญชีในการทำบัญชี
          – หุ้นส่วนอาจมีความเห็นไม่ตรงกัน อาจส่งผล
            กระทบต่อธุรกิจ

ขอบคุณข้อมูลจากธนาคารกสิกรไทย : https://kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge

 

ข้อควรระวังเกี่ยวกับ ” ภาษี “

  1. อย่าสับสนเรื่องการจ่ายภาษี : สำหรับภาษีนิติบุคคลที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้น จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับรอบบัญชีครึ่งปี คือ วันที่ 30 มิถุนายนและรอบบัญชี ( ปีภาษี ) 1 มกราคม – 31 ธันวาคม หากจ่ายล่าช้า จะถูกปรับและคิดเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
  2. อย่าสับสนเรื่องสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษี : SME ได้รับสิทธิลดอัตราภาษี จะต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี “ทุนชำระไม่เกิน 5 ล้านบาท และ มีรายได้น้อยกว่า 30 ล้านบาทต่อปี” แต่ถ้าหากธุรกิจไม่เข้าเงื่อนไขนี้ คือ ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาทจากกำไรสุทธิ ให้ยกเว้น ส่วนที่เกิน 300,000-3,000,000 บาท จะเสียภาษีในอัตรา 15% และส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไปเสียภาษีในอัตรา 20%

 

           จากเนื้อหาข้างต้นก็คงได้รู้แล้วว่าการทำความเข้าใจกับเรื่องภาษีไม่ได้ยากอย่างที่คิด และการเลือกรูปแบบธุรกิจให้เหมาะสมจะทำให้ธุรกิจเราราบรื่น และเติบโตได้เรื่อยๆ ถ้าหากผู้รับเหมาก่อสร้าง SME หันมาจดทะเบียนนิติบุคคล จะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย โดยเฉพาะการลดหย่อนภาษี ซึ่งนี่สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทของเราได้ และเป็นประโยชน์ทางการต่อรองทางธุรกิจ การทำงาน ช่วยสร้างเคดิตที่ดีให้กับเรา

 

X