สร้างบ้านอย่างไร ให้ได้มาตรฐาน – HBEX#3

การสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนั้น มีรายละเอียดและบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมาย รวมถึงเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัยในบ้านและบริเวณข้างเคียงอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเพื่อให้งานสร้างนั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ทุกฝ่ายยอมรับได้เพื่อยุติข้อพิพาทย์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างนั้น ๆ

สร้างบ้านอย่างไร ให้ได้มาตรฐาน

หลักสูตรเพื่อยกระดับและพัฒนาธุรกิจรับสร้างบ้าน ครั้งที่ 3 Home Builder Expert 2020 : HBEX3 ในชื่อหลักสูตร “Secrets of Successful Home Builders เคล็ดลับพัฒนาธุรกิจรับสร้างบ้าน” ได้นำเรื่อง “การสร้างบ้านอย่างไร ให้ได้มาตรฐาน” ขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้กัน โดย Session นี้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต ธงทอง (รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คุณวรวุฒิ กาญจนกูล (นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และประทานบริหาร บริษัท ดับบลิว เฮาส์ จำกัด) ได้นำเรื่องราวของมาตรฐานการสร้างบ้านมาบรรยายให้ฟังในฉบับที่เข้าใจง่าย และบอกเล่าประสบการณ์โดยตรงที่ธุรกิจสร้างบ้านอาจจะต้องพบเจอ พร้อมกับทางแก้ไขปัญหามาให้ชาว HBEX #3 ได้เรียนรู้กัน

 

มาตรฐานคืออะไร ? ทำไมต้องมี มาตรฐาน

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยมาตรฐานเหล่านี้จะทำให้เกิด งานที่มีคุณภาพ ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ มั่นใจในผลงาน รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจอีกด้วย

 

การสร้างมาตรฐานในองค์กร

 

 

การมีมาตรฐานจะสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าฉะนั้นควรจะเริ่มสร้างมาตรฐานภายในองค์กร โดยผู้บริหารควรเป็นคนผลักดัน ออกนโยบายมาให้พนักงานทุกคนในองค์กร ทำตามมาตรฐานและให้ได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยอาจจะมีการ Training พนักงาน มีการตรวจสอบผลงานจาก Consult ทุกขั้นตอนการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่เว้นแม้แต่ความสะอาดของไซต์งาน การแต่งกายของพนักงานของทีมช่าง ความปลอดภัยต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เมื่อลูกค้าเห็น ก็จะทำให้ลูกค้ามั่นใจ พึงพอใจ อาจทำให้พวกเขานำผลงานของคุณไปบอกต่อ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเลยด้วยซ้ำ

 

มาตรฐานงานโครงสร้าง

มาตรฐานโครงสร้าง (วัสดุ) มาตรฐานของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง-มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)-ASTM (American Society for Testing and Materials) จัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการทำงานของวัสดุผลิตภัณฑ์ระบบการใช้งาน-ANSI (American National Standard Institute)  กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์

 

ตัวอย่างการตรวจสอบมาตรฐานงานโครงสร้าง Soil Test

การทำ Soil Test เป็นเรื่องที่ผู้รับเหมาหลาย ๆ คนมองข้ามไป เพราะเป็นเรื่องที่เสียเวลา Soil Test เป็นขั้นตอนที่ควรทำก่อนที่จะตอกเสาเข็ม เพราะมันจะทำให้เราได้ Soil Profile ออกมาว่า เราควรจะใช้เสาเข็มขนาดเท่าไหร่ ตอกไปลึกขนาดไหน แม้ว่าการทำ Soil Test จะมีค่าใช้จ่าย แต่มันก็ช่วย Save Cost จากการที่ต้องมีตัดเสาเข็ม หรือเปลี่ยนตำแหน่งเสียอีก

มาตรฐานสถาปัตยกรรม (การตรวจสอบคุณภาพ)

  • การตรวจสอบคุณภาพของงานทางสถาปัตยกรรม จำเป็นต้องตรวจสอบทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลัง
  • การปฏิบัติการตรวจสอบก่อนการปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยความสะอาดพื้นที่ในการก่อสร้างรวมถึงทั้งจำนวนและชนิดของวัสดุนอกจากนี้ยังรวมถึงการทำระดับจับปุ่มบ่มน้ำ
  • การตรวจสอบขณะปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด และป้องกันข้อผิดพลาดภายหลัง
  • การตรวจสอบภายหลังการทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนส่งมอบงาน

 

มาตรฐาน VS ความพึงพอใจของลูกค้า

อ่านมาถึงตรงนี้เราคงทราบกันแล้วว่าคำว่า “มาตรฐาน” นั้นคืออะไร ทีนี้มันแตกต่างจาก “ความพึงพอใจของลูกค้ายังไง” ความพึงพอใจของลูกค้า มักจะเป็นความรู้สึก/อารมณ์ เป็นนามธรรม ผสานกับความเชื่อ/ความ(ไม่)เข้าใจในด้านงานก่อสร้าง โดยมีความคาดหวังและสิ่งที่ต้องการแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล ไม่มีเกณฑ์กำหนดที่แน่นอน

ฉะนั้นก่อนรับงานให้เราทำการเคลียร์ Expectation ของลูกค้าให้เรียบร้อยก่อน ตั้งแต่เรื่องแบบการก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง ที่สำคัญ เราควรเป็นคนหลีดลูกค้า เพราะเรารู้จักและเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างมากกว่าเขา

วิธีรับมือ

  • สร้างเกณฑ์ / มาตรฐานที่วัดได้ ขึ้นมาก่อนเริ่มดำเนินงาน หรือเซ็นสัญญา
  • สื่อสารให้ลูกค้ายอมรับ / เข้าใจ ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการเซ็นรับทราบและยินยอม เพื่อเก็บหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
  • สร้างระบบบริการจัดการ ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น

 

สำหรับหัวข้อ “สร้างบ้านอย่างไรให้ได้มาตรฐาน” นำโดย 2 วิทยากรที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในหลักสูตรอบรมธุรกิจรับสร้างบ้าน HBEX รุ่นที่ 3 นี้ก็ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมาก เนื่องจากภายในหลักสูตรได้มีการหยิบยกตัวอย่างเคสที่เคยเกิดขึ้นและเป็นปัญหาจริง รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา หากเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสอนวิธีการป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ ในการสร้างบ้านอีกด้วย หากคุณชื่นชอบ และอยากเรียนรู้ทริค และเทคนิคดี ๆ อย่างนี้ ติดตามพวกเรา Home Builder Expert (HBEX) ไว้ให้ดี  แล้วปีหน้าพบกันใหม่

 

สามารถติดตามข่าวสารของหลักสูตรรับสร้างบ้าน HBEX ได้ที่

ติดตามข่าวสาร HBEX

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
X