ราคา คอนกรีต ผสมเสร็จ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 [สำรวจโดยบิลค์]

กลับมาอีกครั้งกับ การสำรวจ ราคา คอนกรีต ผสมเสร็จ ประจำ Q1/2560  เจาะลึกต้นทุน / ราคา คอนกรีต ผสมเสร็จ หนึ่งในวัสดุก่อสร้างหลักในงานบ้านพักอาศัย งานอาคาร โรงงาน และสาธารณูปโภค ทั่วประเทศ คุณรู้หรือไม่ว่า ต้นทุน คอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีต ในโครงการก่อสร้าง คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าวัสดุทั้งหมด?

จากการวิเคราะห์ข้อมูลรหัสต้นทุนหมวด 102 – ค่าวัสดุคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีต (สำหรับผู้รับเหมาทั่วไป) ของสมาชิก BUILK PRO NETWORK ทั่วประเทศ แยกตามประเภทโครงการ พบว่า

 

ประเภทโครงการ สัดส่วนต้นทุน เทียบกับค่าวัสดุทั้งหมด สัดส่วนต้นทุน เทียบกับต้นทุนทั้งโครงการ
บ้าน/ทาวน์เฮ้าส์/ที่พักอาศัยแนวราบ 18.0% 8.3%
หอพัก/คอนโดมีเนียม/ที่พักอาศัยแนวสูง 11.4% 5.0%
อาคารสำนักงาน/ศูนย์การค้า/อาคารสาธารณะ 15.3% 8.3%
โรงงาน/โกดัง 24.0% 11.5%
ถนน/สะพาน/สาธารณูปโภค 34.8% 19.1%
โรงพยาบาล 20.4% 11.2%

หมายเหตุ: เป็นค่าเฉลี่ยจำแนกตามประเภทโครงการ โดยไม่ได้นำรูปแบบการก่อสร้าง และสเปควัสดุก่อสร้าง มาพิจารณา สัดส่วนต้นทุนนี้พอให้เห็นความสำคัญของต้นทุน ค่าวัสดุคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น โครงการก่อสร้างบ้านที่มีต้นทุน 10,000,000 บาท จะมี ค่าวัสดุคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประมาณ 830,000 บาท เป็นต้น

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จราคาโครงการ สามารถกดดูสินค้าและขอราคาได้เลยที่

บิลค์ กลับมาสำรวจ ราคา คอนกรีตผสมเสร็จ อีกครั้ง คราวนี้เราวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อคอนกรีตใน 65 จังหวัด ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 เมษายน 2560 เพื่อนๆ สมาชิก BUILK PRO NETWORK มีปริมาณการเทคอนกรีตมากกว่า 62,320 ลูกบาศก์เมตร (เติบโตขึ้น 226% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น)

ปริมาณการเทคอนกรีต ของสมาชิกบิลค์ ในช่วงนี้ อยู่บริเวณสีแดง กรุงเทพปริมณฑล เชียงใหม่ ภาคตะวันออก ภาคอีสานตอนล่าง และ จังหวัดตาก ระดับ ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ สูงสุด อยู่ที่ จ.แม่ฮ่องสอน ราคาคอนกรีต กำลังอัด 240 ksc (ทรงลูกบาศก์) อยู่ที่ 2,324.97 บาท รองลงมา คือ จ.สระแก้ว และ จ.ปัตตานี ตามลำดับ

เป็นธรรมเนียมของการเสนอราคา คอนกรีตผสมเสร็จ ที่ผู้ขายจะกำหนดราคาตั้งในแต่ละพื้นที่ และให้ราคาส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์มากน้อยต่างกัน อย่างไรก็ตาม พวกเราผู้รับเหมาทุกคนทราบดีว่า ราคาคอนกรีต ในโครงการก่อสร้าง ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น

 • กำลังอัด ทรงลูกบาศก์ (CUBE) / ทรงกระบอก (CYLINDER)
 • สูตรพิเศษ เช่น กันซึม, แข็งตัวเร็ว, Post-Tensioned, ความร้อนต่ำ, ผสมไฟเบอร์, งานชายฝั่ง (Marine) ฯลฯ
 • ปริมาณการใช้ทั้งโครงการ (ปริมาณมาก-ราคาถูก, ปริมาณน้อย-ราคาแพง)
 • ระยะทางจาก แพล้นท์ ถึง หน้างาน
 • วิธีการเท และ การจัดส่ง เช่น ปั๊ม, Bucket, Shoot, ค่าขนส่งกรณีปริมาณน้อย, รถโม่เล็ก ฯลฯ
 • วิธีการชำระเงิน เงินสด, บัตรเครดิต, เครดิตระยะสั้น หรือ เครดิตระยะยาว

ในการสำรวจราคาครั้งนี้ พบข้อมูล คอนกรีตหยาบ ราคาถูกที่สุด เพียง 1,090 บาท/m3 ที่จังหวัด ชลบุรี และ คอนกรีตกำลังอัด 380 ksc (CUBE) สำหรับงาน Post-Tension ที่กรุงเทพ ราคาสูงสุด 3,160 บาท/m3 และมี คอนกรีตผสมเสร็จสูตรพิเศษ ถูกใช้งานกันหลากหลาย

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ แยกตามจังหวัด

ผู้ใช้งาน BUILK ในแต่ละพื้นที่ มีการใช้งาน คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดต่างๆ ในปริมาณมากน้อยต่างกัน จึงขอนำระดับราคา จาก 10 จังหวัดที่มีปริมาณการเทคอนกรีตสูงที่สุดบน BUILK มาแสดงเป็นตารางด้านล่างนี้

 

จังหวัด  ราคาเฉลี่ย
(บาท/m3) 
Mix Design
ที่นิยมใช้
 ราคาต่ำสุด
(บาท/m3) 
Mix Design
ราคาต่ำสุด
 ราคาสูงสุด
(บาท/m3) 
Mix Design
ราคาสูงสุด
1 กรุงเทพมหานคร 2,143.15 380 ksc (CUBE) /
320 ksc (CYLINDER)
1,356.00 คอนกรีตหยาบ 3,160.00 380 ksc (CUBE) /
320 ksc (CYLINDER)
Post-Tensioned
2 เชียงใหม่ 1,735.15 280 ksc (CUBE) /
240 ksc (CYLINDER)
1,365.00 คอนกรีตหยาบ 2,179.44 280 ksc (CUBE) /
240 ksc (CYLINDER)
รถโม่เล็ก
3 ตาก 1,639.38 320 ksc (CUBE) /
280 ksc (CYLINDER)
1,128.60 คอนกรีตหยาบ 1,988.79 280 ksc (CUBE) /
240 ksc (CYLINDER)
กันซึม
4 สมุทรปราการ 1,666.90 240 ksc (CUBE) /
210 ksc (CYLINDER)
1,405.60 240 ksc (CUBE) /
210 ksc (CYLINDER)
3,036.00 240 ksc (CUBE) /
210 ksc (CYLINDER) แข็งตัวเร็ว
5 นครราชสีมา 1,889.49 280 ksc (CUBE) /
240 ksc (CYLINDER)
1,400.00 คอนกรีตหยาบ 2,471.70 280 ksc (CUBE) /
240 ksc (CYLINDER)
6 ฉะเชิงเทรา 1,571.98 320 ksc (CUBE) /
280 ksc (CYLINDER)
1,346.70 คอนกรีตหยาบ 2,217.60 500 ksc (CUBE) /
450 ksc (CYLINDER)
7 สมุทรสาคร 1,630.76 320 ksc (CUBE) /
280 ksc (CYLINDER)
1,434.00 320 ksc (CUBE) /
280 ksc (CYLINDER)
1,722.00 320 ksc (CUBE) /
280 ksc (CYLINDER)
Post-Tensioned
8 อุบลราชธานี 1,731.80 280 ksc (CUBE) /
240 ksc (CYLINDER)
1,532.71 210 ksc (CUBE) /
180 ksc (CYLINDER)
2,180.00 320 ksc (CUBE) /
280 ksc (CYLINDER)
Post-Tensioned
9 ศรีสะเกษ 1,938.04 320 ksc (CUBE) /
280 ksc (CYLINDER)
1,714.95 180 ksc (CUBE) /
140 ksc (CYLINDER)
2,250.00 400 ksc (CUBE) /
350 ksc (CYLINDER)
กันซึม
10 ปทุมธานี 1,879.29 380 ksc (CUBE) /
320 ksc (CYLINDER)
1,379.00 คอนกรีตหยาบ 2,195.00 500 ksc (CUBE) /
450 ksc (CYLINDER)

หมายเหตุ: ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ที่สำรวจนี้ เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในการสั่งซื้อจริง คุณต้องเช็คราคากับผู้แทนจำหน่ายทุกครั้ง หรือ เช็คราคาคอนกรีต ออนไลน์ ผ่านบิลค์

คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด ยอดนิยม

ในการสำรวจราคาครั้งนี้ พบว่าผู้รับเหมาที่ใช้ BUILK ส่วนใหญ่ใช้ คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 280 ksc (ลูกบาศก์) หรือ 240 ksc (ทรงกระบอก) ขึ้นไป และในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และโครงการที่ใช้ระบบ Post-Tensioned มีการใช้คอนกรีตกำลังอัดสูงมากกว่า ในขณะที่งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่จะใช้คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc (ลูกบาศก์) หรือ 210 ksc (ทรงกระบอก) เท่านั้น

เทคนิคการลดต้นทุน คอนกรีต ผสมเสร็จ

ในการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จทุกครั้ง ควรเลือกใช้แพล้นท์ที่มีมาตรฐาน ระยะทางไม่ห่างจากไซต์งานมากเกินไป การประสานงานเป็นเรื่องสำคัญ เตรียมหน้างานให้พร้อมก่อนเท หน้างานควรจองคิวล่วงหน้า 1-2 วัน เพื่อให้แพล้นเตรียมรถและวางแผนการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องให้คนงานรอปูน หรือ รถปูนมารอที่หน้างาน เพราะเทปูนไม่ทัน อายุคอนกรีตที่เหมาะสมต่อการใช้งานนั้น ไม่ควรเกิน 2.5 ชั่วโมง หลังการผลิต

YELLO Smart Purchase ผู้ช่วยงานฝ่ายจัดซื้อ หาผู้ผลิต/จำหน่าย วัสดุก่อสร้างราคาถูกที่สุด สามารถช่วยคุณหา ราคาคอนกรีต ที่ดีที่สุด ทั่วประเทศได้

 

สำหรับราคาคอนกรีตผสมเสร็จ แบบเจาะลึกรายจังหวัด คุณสามารถค้นหาได้ใน Construction Graph

บิลค์ รวบรวมข้อมูลต้นทุน วิธีการลดต้นทุน และให้บริการซอฟต์แวร์ ฟรี เพื่อควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง สำหรับ ผู้รับเหมา และโครงการอสังหาริมทรัพย์

 

หากข้อมูลนี้ พอเป็นประโยชน์ รบกวนช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆ ในวงการก่อสร้างด้วยครับ… พบกับการสำรวจราคาวัสดุก่อสร้าง ประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจก่อสร้าง รู้ทันทุกความเคลื่อนไหวเรื่องต้นทุน อย่าลืมติดตาม BUILK ในช่องทางต่างๆ ไว้ด้วยนะครับ

 

Leave a Reply

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Analytic และ Facebook Pixel

  เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save
X