อัพเดทล่าสุด วัสดุก่อสร้างฉลากเขียว มีอะไรบ้าง – สิงหาคม 2562

วัสดุก่อสร้างฉลากเขียว
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 1,043


คุณกำลังสร้างโครงการที่มีแผนขอรับการประเมินอาคารเขียวหรือเปล่า?

สรุปวัสดุก่อสร้างฉลากเขียว สำหรับฝ่ายจัดซื้อ ที่กำลังหา วัสดุก่อสร้างฉลากเขียว สำหรับใช้ในโครงการ รู้หรือไม่ว่า แบรนด์ที่ได้ ฉลากเขียว ไม่ได้ความหมาว่า ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของแบรนด์นั้นๆจะได้ฉลากเขียวทั้งหมด แต่ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นที่ผ่านยื่นข้อกำหนดกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเท่านั้น ข้อมูลด้านล่างนี้สามารถใช้เป็นตัวช่วยจัดซื้อ พื่อเพิ่มคะแนน อาคารเขียวได้ง่ายๆ

หากใช้วัสดุก่อสร้างฉลากเขียวมากกว่า 20% จะได้คะแนนถึง 2 คะแนนจาก TREES เกณฑ์ประเมินอาคารเขียวไทย

การรับรองฉลากเขียว เป็นกลไกในการสร้างทางเลือกของการผลิต และความน่าเชื่อถือในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการสื่อสารด้วยเครื่องหมายฉลากเขียว ข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยตรง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีข้อกำหนดฉลากเขียวเรียบร้อยแล้ว มี 125 ชนิด และผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุก่อสร้างดังนี้

วัสดุก่อสร้าง ฉลากเขียว มีอะไรบ้าง

สี คลิก
เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วม คลิก
ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ คลิก
ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน คลิก
ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน : ฉนวนยาง คลิก
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ คลิก
ผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากไม้ยางพารา คลิก
กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา คลิก
กระเบืองดินเผามุงหลังคาและกระเบืองเซรามิกมุง หลังคา คลิก
กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา คลิก
หลังคาเหล็ก คลิก
แผ่นอัดสำหรับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรม เครื่องเรือน คลิก
วัสดุตกแต่งผนังภายใน คลิก
ซีเมนต์บอร์ด คลิก
ท่อประปา คลิก
แผ่นยิปซัม คลิก
กระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนัง คลิก
วัสดุก่อผนัง คลิก
กระจกส้าหรับอาคาร: กระจกเปลือกอาคาร คลิก
วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทยาง คลิก
วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทพลาสติก คลิก
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก คลิก
วัสดุก่อสร้างที่ท้าจากไม้ คลิก
กระจกที่ใช้ภายในอาคาร คลิก
ฉากกั้นห้อง คลิก
ท่อพีวีซีแข็งที่ไม่ใช้ส้าหรับน้ำดื่ม คลิก
ผลิตทดแทนไม้จากพลาสติก คลิก
ครั้งหน้ามาดูกันใหม่ ว่าจะได้คะแนนจากเกณฑ์อาคารเขียวได้อย่างไร หรือนำแนวทางไปปรับใช้เพื่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานได้ ที่นี่
X